Διαδικασία προστασίας οικισμών και εξαίρεσής τους από την σύνταξη οριστικών δασικών χαρτών

Διαδικασία προστασίας οικισμών και εξαίρεσής τους από την σύνταξη οριστικών δασικών χαρτών.

Αποπερατώθηκε η εκπόνηση μελέτης από την τεχνική υπηρεσία του δήμου μας, σχετικά με τα κριτήρια προσδιορισμού των περιγραμμάτων των οικιστικών πυκνώσεων και οριοθέτησης για οικισμούς, που δεν είχαν οριοθετηθεί έως σήμερα. Αφορά όλους τους οικισμούς του δήμου μας, αυθαίρετους και μη, προκειμένου να εμπίπτουν στον νέο πολυνόμο 4389/16, που αφορά τις νέες ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες.

Για μια ακόμη φορά, η δημοτική αρχή μερίμνησε έγκαιρα και έντεχνα με σκοπό να προστατέψει τους δημότες της, από κάθε λογής μελέτες, που ενέχεται να εμπεριέχουν σοβαρά γεωμετρικά και τεχνικά σφάλματα, όπως έγινε εκτεταμένα σε άλλες περιοχές της ανατολικής αττικής, αφού πρώτα οι πολίτες είχαν οδηγηθεί να καταβάλουν δυσανάλογα και υπέρογκα χρηματικά ποσά. Οποιαδήποτε αμφισβητούμενη περιοχή βρίσκεται εντός των πυκνώσεων, δεν θα αναρτάται σε πρώτη φάση, εντός των δασικών χαρτών. Με αυτήν την εργασία που πραγματοποιήθηκε σε όλη την έκταση του Δήμου Ωρωπού, πλέον όλοι οι οικισμοί του δήμου μας αποκτούν οντότητα, και προστατεύονται οι ιδιοκτησίες που πιθανών να κινδύνευαν να δεσμευτούν σαν δασικές, από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, που αφορούν τον δήμο Ωρωπού.

Παράλληλα δίνεται λύση σε χρόνια προβλήματα δημοτών μας, που ταλαιπωρούνται από εκχερσώσεις, και αλλαγή του ανάγλυφου των ιδιοκτησιών τους, δημιουργώντας προβλήματα στις ιδιοκτησίες τους. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα άρθρα 103 και 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08,του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 και του Π.Δ.28/80, και τις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4389/2016.

Από το γραφείο τύπου

του Δήμου Ωρωπού