Διαπιστωτική πράξη έναρξης λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Ωρωπού

18.1.2016

Από τις 14 Ιανουαρίου 2016, στο Δήμο Ωρωπού λειτουργεί το ΝΟΜΙΜΟ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού μετά την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Έναρξης Λειτουργίας του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Αυτή η ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού» σηματοδοτεί για το Δήμο μας τόσο το τέλος της ταλαιπωρίας των επαγγελματιών, όσο και την έναρξη της ανάπτυξης του τόπου σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου και είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, η οποία από την πρώτη ημέρα ανάληψης της ευθύνης του Δήμου, είχε την υποχρέωση να αποκαταστήσει τη νομιμότητα στην εξόφθαλμη παρανομία που δημιούργησε και συντηρούσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Γιάννη Οικονομάκου, με εκφραστή τόσο τον ίδιο, όσο και τον συνεχιστή του στη θέση του Προέδρου ενός ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κύριο Διονύση Καμπιώτη.

Από χθες (14-1-2016), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εξέδωσε για ΠΡΩΤΗ φορά ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Πράξη Έναρξης Λειτουργίας του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ» (επισυναπτόμενη), μη αναγνωρίζοντας -ως ήταν φυσικό- το «δημοτικό τερατούργημα» του κυρίου Οικονομάκου, η διοίκηση και οι αποφάσεις του οποίου, εξέθεταν το Δήμο και ταλαιπωρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τους συμπολίτες μας επαγγελματίες της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης.

Με την έναρξη λειτουργίας του νόμιμου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ», η οποία, σύμφωνα με τη Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αρχίζει στις 14 Ιανουαρίου 2016, στόχος της νόμιμης Διοίκησής του είναι να ασχοληθεί άμεσα με όλες τις πράξεις διαχείρισης, που έχουν πραγματοποιηθεί, κατά τη χρονική περίοδο της παράνομης λειτουργίας του, οι οποίες και θα γίνουν αντικείμενο ελέγχου τόσο από τα αρμόδια κρατικά όργανα, όσο και από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Από το Γραφείο Τύπου
του Δήμου Ωρωπού