Δικαιώθηκε πελάτης ινστιτούτου αδυνατίσματος και πήρε αποζημίωση

16.12.2015

Με τη διαμεσολάβηση της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή, πελάτης δικαιώθηκε και πήρε πίσω 21.480 ευρώ από πολυδύναμη μονάδα αισθητικής και δίαιτας.

Συγκεκριμένα, καταναλωτής ζήτησε να του παρασχεθούν υπηρεσίες αδυνατίσματος και αισθητικής, υπογράφοντας σειρά συμβάσεων και προκαταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 26.253 ευρώ. Αφού έκανε χρήση μέρους του προγράμματος, αποφάσισε να καταγγείλει τις συμβάσεις αυτές και ζήτησε να του επιστραφεί, όπως είχε δικαίωμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το κόστος του ανεκτέλεστου μέρους των συμβάσεων, το οποίο αντιστοιχούσε στις υπηρεσίες που δεν του είχαν παρασχεθεί.
Οι εκπρόσωποι της πολυδύναμης μονάδας πρότειναν να επιστρέψουν στον καταναλωτή το ποσό των 8.508 ευρώ.

Εκείνος δεν το αποδέχθηκε, ισχυριζόμενος ότι του οφείλεται πολύ μεγαλύτερο ποσό, και υπέβαλε σχετική αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς και ύστερα από δύο συναντήσεις, όπου έγινε ενδελεχής έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων από την αναπληρώτρια Συνήγορο του Καταναλωτή, Αθηνά Κοντογιάννη, οι εκπρόσωποι της μονάδας παρέδωσαν στον καταναλωτή το σώμα επιταγής που είχε εκδώσει ο ίδιος, ποσού 6.480 ευρώ και συμφώνησαν να του επιστρέψουν σε έξι μηνιαίες δόσεις το συνολικό ποσό των 15.000 ευρώ. Συμφωνήθηκε, δηλαδή, να αποδοθεί στον καταναλωτή το συνολικό ποσό των 21.480 ευρώ, υπερδιπλάσιο από αυτό που αρχικά είχε προτείνει η μονάδα.