Διπλή φορολόγηση για μισθωτούς με μπλοκάκι

11.5.2016

Χωρίς έλεος η κυβέρνηση στήνει στο τοίχο τους μισθωτούς οι οποίοι διατηρούν και  μπλοκάκι με το οποίο συμπληρώνουν το εισόδημά τους από δευτερεύουσα και μη σταθερή απασχόληση μετά τη διπλή φορολόγηση που επιβάλλει ο κ. Κατρούγκαλος.

Οι εργαζόμενοι αυτοί με βάσει τις νέες ρυθμίσεις καλούνται να πληρώσουν διπλή ασφαλιστική εισφορά σε ποσοστό 26,95% του δηλωθέντος εισοδήματος από τη δεύτερή τους απασχόληση και στην πραγματικότητα ότι βγάζουν θα πρέπει να το πληρώνουν σε εισφορές ανεξάρτητα από τις ασφαλιστικές κρατήσεις που έχουν ως μισθωτοί.

Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθεί ο φόρος, το τέλος επιτηδεύματος με αποτέλεσμα οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν να φτάνουν σε πολύ μεγάλα ποσοστά επί του μικτού εισοδήματος.

Η διάταξη για την επιβολή του διπλού φόρου  που επιβάλλεται για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά αφού ο εργαζόμενος μισθωτός και αμειβόμενος παράλληλα με μπλοκ παροχής υπηρεσιών με την καταβολή διπλών ασφαλιστικών εισφορών δεν πρόκειται να δει τις συνταξιοδοτικές του παροχές να βελτιώνονται.