Δρομολόγια ΚΤΕΛ γραμμής Ωρωπού. Αθήνα-Σκάλα Ωρωπού-Δήλεσι-Καπανδρίτι-Αγ. Απόστολοι (και ενδιάμεσα χωριά)

ΑΘΗΝΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΑΘΗΝΑ
06:15 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

08:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ

10:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

12:20 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

15:30 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

16:45 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ

21:15 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

05:45 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

06:45 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ (ΜΟΝΟ Σ/Κ)

08:00 ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΕΘΝΙΚΗ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

10:15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

12:15 ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

14:45 ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

17:30 ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΕΘΝΙΚΗ

19:15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ – ΑΘΗΝΑ
08:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

10:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

12:20 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

15:30 ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ

16:45 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

21:15 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

05:30 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

09:55 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

11:55 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

14:25 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

17:15 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΕΘΝΙΚΗ

18:55 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ – ΔΗΛΕΣΙ ΔΗΛΕΣΙ – ΑΘΗΝΑ
08:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

10:00 ΕΘΝΙΚΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

12:20 ΕΘΝΙΚΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

16:45 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

21:15 ΕΘΝΙΚΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

07:35 ΣΎΚΑΜΙΝΟ – ΑΓ. ΑΠΌΣΤΟΛΟΙ – ΕΘΝΙΚΉ (ΕΚΤΌΣ Σ/Κ)

09:45 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

11:45 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

14:10 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

18:45 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΑΘΗΝΑ
06:15 ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΩΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)

08:00 ΕΘΝΙΚΗ

10:00 ΕΘΝΙΚΗ

12:20 ΕΘΝΙΚΗ

15:30 ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΩΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)

16:45 ΕΘΝΙΚΗ

21:15 ΕΘΝΙΚΗ

05:45 ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

06:45 ΕΘΝΙΚΗ (ΜΟΝΟ Σ/Κ)

08:15 ΕΘΝΙΚΗ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

10:15 ΕΘΝΙΚΗ

12:15 ΕΘΝΙΚΗ

14:45 ΕΘΝΙΚΗ

17:45 ΕΘΝΙΚΗ

19:15 ΕΘΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ – ΒΛΑΣΤΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ
08:00 ΕΘΝΙΚΗ (ΕΩΣ ΩΡΩΠΟ)

16:45 ΕΘΝΙΚΗ (ΕΩΣ ΩΡΩΠΟ)

08:05 ΕΘΝΙΚΗ

10:05 ΕΘΝΙΚΗ

17:35 ΕΘΝΙΚΗ

19:05 ΕΘΝΙΚΗ