Δρομολόγια ΚΤΕΛ γραμμής Ωρωπού. Αθήνα-Σκάλα Ωρωπού-Δήλεσι-Καπανδρίτι-Αγ. Απόστολοι (και ενδιάμεσα χωριά)

ΑΘΗΝΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΑΘΗΝΑ
06:15 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

08:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ

10:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

12:20 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

15:00 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

16:45 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ

19:15 ΕΘΝΙΚΗ-ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ

21:15 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

05:45 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

06:45 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ (ΜΟΝΟ Σ/Κ)

08:00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- ΕΘΝΙΚΗ (Σ/Κ ΜΕΣΩ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)

10:15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

12:15 ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

14:45 ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

17:30 ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΕΘΝΙΚΗ

19:15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

21:20 ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ – ΑΘΗΝΑ
08:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

10:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

12:20 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

15:00 ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ

16:45 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

19:15 ΕΘΝΙΚΗ-ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ (ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ )

21:15 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

05:30 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

7:40 ΣΥΚΑΜΙΝΟ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΕΘΝΙΚΗ (Σ/Κ ΜΕΣΩ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ)

09:55 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

11:55 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

14:25 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

17:20 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΕΘΝΙΚΗ

18:55 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

21:10 ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ )

ΑΘΗΝΑ – ΔΗΛΕΣΙ ΔΗΛΕΣΙ – ΑΘΗΝΑ
08:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

10:00 ΕΘΝΙΚΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

12:20 ΕΘΝΙΚΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

15:00 ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ

16:45 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

19:15 ΕΘΝΙΚΗ-ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ (ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ)

21:15 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΥΚΑΜΙΝΟ

07:35 ΣΎΚΑΜΙΝΟ -ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ (Σ/Κ ΜΕΣΩ ΑΓ. ΑΠΌΣΤΟΛΩΝ)

09:45 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ

11:45 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

14:10 ΣΥΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ

17:10 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-ΜΕΣΩ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

18:45 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ
21:00 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΕΘΝΙΚΗ (ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ )

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΑΘΗΝΑ
06:15 ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

08:00 ΕΘΝΙΚΗ

10:00 ΕΘΝΙΚΗ

12:20 ΕΘΝΙΚΗ

15:00 ΚΗΦΙΣΙΑΣ

16:45 ΕΘΝΙΚΗ
19:15 ΕΘΝΙΚΗ

21:15 ΕΘΝΙΚΗ

05:45 ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

06:45 ΕΘΝΙΚΗ (ΜΟΝΟ Σ/Κ)

08:00 ΕΘΝΙΚΗ (ΕΚΤΟΣ Σ/Κ)

08:15 ΕΘΝΙΚΗ (ΜΟΝΟ Σ/Κ)

10:15 ΕΘΝΙΚΗ

12:15 ΕΘΝΙΚΗ

14:45 ΕΘΝΙΚΗ (14:30 ΑΠΟ ΑΓΚΩΝΑ)

17:45 ΕΘΝΙΚΗ

19:15 ΕΘΝΙΚΗ

21:15 ΕΘΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ – ΒΛΑΣΤΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ
08:00 ΕΘΝΙΚΗ (ΕΩΣ ΩΡΩΠΟ)

10:00 ΕΘΝΙΚΗ (ΕΩΣ ΩΡΩΠΟ)

16:45 ΕΘΝΙΚΗ (ΕΩΣ ΩΡΩΠΟ)

19:15 ΕΘΝΙΚΗ (ΜΕΧΡΙ ΒΛΑΣΤΟ)

07:50 ΕΘΝΙΚΗ

10:00 ΕΘΝΙΚΗ (9:55 ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ)

12:00 ΕΘΝΙΚΗ (11:55 ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ)

17:35 ΕΘΝΙΚΗ

19:00 ΕΘΝΙΚΗ (18:55 ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ)

21:00 ΕΘΝΙΚΗ