Δρομολόγια ΚΤΕΛ γραμμής Ωρωπού. Αθήνα-Σκάλα Ωρωπού-Δήλεσι-Καπανδρίτι-Αγ. Απόστολοι (και ενδιάμεσα χωριά)

Τα δρομολόγια για το μήνα Φεβρουάριο 2021, λόγω του lockdown, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ- ΑΘΗΝΑ

5.45 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΗΦΙΣΙΑ
10.15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΗΦΙΣΙΑ
14.45 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΕΘΝΙΚΗ
19.15 ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΑΠΟ: ΑΘΗΝΑ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

8.00 ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ
12.20 ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
16.30 ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
21.15 ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ.