Δρομολόγια ferry boat Ερέτρια-Ωρωπός

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ-ΩΡΩΠΟΥ-ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Από 1η Οκτωβρίου 2019 έως 1η Απριλίου 2019

Ε/Γ-Ο/Γ  “ΑΙΟΛΟΣ”

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΡΕΤΡΙΑ: 19:00 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΩΠΟ 19:30

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΡΕΤΡΙΑ: 20:00 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΩΠΟ 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Απλό 2 ευρώ, Παιδικό (από 5 έως 10 ετών) 1 ευρώ, Φοιτητικό 1 ευρώ, Πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ. 1 ευρώ, Αυτοκίνητο και οδηγός 8 ευρώ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 693-2201374, 694-5891326.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑ-ΩΡΩΠΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

ΑΠΟ ΕΡΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΩΡΩΠΟ

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ
       8.00    7.00       7.00       7.00          8.00        8.00       8.00
       9.00    8.00       8.00       8.00          9.00        9.00       9.00
     10.00    9.00       9.00       9.00        10.00      10.00     10.00
     11.00  10.00     10.00     10.00        11.00      11.00     11.00
     12.00  11.00     11.00     11.00        12.00      12.00     12.00
     13.00  12.00     12.00     12.00        13.00      13.00     13.00
     14.00  13.00     13.00     13.00        14.00      14.00     14.00
     15.00  14.00     14.00     14.00        15.00      15.00     15.00
     16.00  15.00     15.00     15.00        16.00      16.00     16.00
     17.00  16.00     16.00     16.00        17.00      17.00     17.00
     18.00  17.00     17.00     17.00        18.00      18.00     18.00
     19.00  18.00     18.00     18.00        19.00      19.00     19.00
 19.00     19.00     19.00        20.00     20.00

ΑΠΟ ΩΡΩΠΟ ΠΡΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ
       8.30    7.30       7.30       7.30          8.30        8.30       8.30
       9.30    8.30       8.30       8.30          9.30        9.30       9.30
     10.30    9.30       9.30       9.30        10.30      10.30     10.30
     11.30  10.30     10.30     10.30        11.30      11.30     11.30
     12.30  11.30     11.30     11.30        12.30      12.30     12.30
     13.30  12.30     12.30     12.30        13.30      13.30     13.30
     14.30  13.30     13.30     13.30        14.30      14.30     14.30
     15.30  14.30     14.30     14.30        15.30      15.30     15.30
     16.30  15.30     15.30     15.30        16.30      16.30     16.30
     17.30  16.30     16.30     16.30        17.30      17.30     17.30
     18.30  17.30     17.30     17.30        18.30      18.30     18.30
     19.30  18.30     18.30     18.30        19.30      19.30     19.30
 19.30     19.30     19.30        20.30     20.30

Τιμές εισιτηρίων: Απλό 2 ευρώ, Παιδικό (από 5 έως 10 ετών) 1 ευρώ, Φοιτητικό 1 ευρώ, Πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ. 1 ευρώ, Αυτοκίνητο και οδηγός 8 ευρώ.

Τηλέφωνα Ερέτριας: 693-2201374, 694-5891326.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.