Δυο πολύ σημαντικά έργα για τον Δήμο Ωρωπού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21.06.2018

Δυο έργα εξαιρετικής σημασίας εισήχθησαν προς συζήτηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την Τρίτη 19 Ιουνίου, και ψηφίστηκαν ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις.

Πρόκειται για την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ωρωπού στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» η οποία αφορά την χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για την κατασκευή έργων, καθώς και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Με τις υπ’ αριθμ. 287/2017 και 365/2017 Αποφάσεις το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού με τις οποίες εγκρίθηκε το 1ο και 2ο στάδιο της μελέτης, προχωράμε στο έργο με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Οικισμού Αφιδνών». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 830.000,000€, πλέον Φ.Π.Α. 24%, 199.200,00€  ήτοι σύνολο 1.029.200,00€.

Το δεύτερο σημαντικό έργο αφορά τη Δημοτική Ενότητα Καλάμου και συγκεκριμένα τη συμμέτοχη του Δήμου Ωρωπού στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».

Ο Δήμος Ωρωπού έχει συνάψει σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ». Το προτεινόμενο έργο με τίτλο «ΕΡΓΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 32.200.000,00€, θα υποβληθεί στην Ομάδα Α της πρόσκλησης (ως οικισμός Γ΄ Κατηγορίας) με 4 υποέργα.

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», προϋπολογισμού έργου (βάσει εγκεκριμένης προμελέτης, χωρίς τις ιδιωτικές συνδέσεις που δεν χρηματοδοτούνται): 24.200.000,00€ (μη συμπερ. ΦΠΑ 24%).

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΩΡΩΠΟΥ», προϋπολογισμού έργου (βάσει εγκεκριμένης προμελέτης, Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 11/30-03-17 και την προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της ΕΥΔΑΠ με αριθμ. πρωτοκόλλου 4275/13-01-17): 7.200.000,00€ (μη συμπερ. ΦΠΑ 24%).

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΟ ΔΕΗ-ΟΤΕ» για τη σύνδεση της ΕΕΛ και των 21 ΑΣ με τα δίκτυα της ΔΕΗ και ΟΤΕ, προϋπολογισμού (εκτίμηση): 300.000,00€ (μη συμπερ. ΦΠΑ 24%).

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ», για την παρακολούθηση των χωματουργικών εργασιών του έργου αποχέτευσης από αρχαιολόγους για διάστημα 2-2,5 χρόνια μαζί με περιορισμένη ανασκαφική έρευνα εφόσον απαιτηθεί, προϋπολογισμού (εκτίμηση): 500.000, 00€ (μη συμπερ. ΦΠΑ 24%).

«Ως  Δημοτική Αρχή, με τη συνεργασία των στελεχών μας, θεωρήσαμε από την πρώτη στιγμή της εκλογής μας,  ότι έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε τα μέγιστα σε θέματα τόσο σημαντικά όσο αυτά του Περιβάλλοντος. Δε νοείται προστασία του Περιβάλλοντος χωρίς έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, δεν νοείται τουρισμός χωρίς τέτοιες υποδομές.

Προσπαθούμε να θωρακίσουμε το Δήμο μας από όλες τις μεριές, με τις αποχετεύσεις και τους βιολογικούς καθαρισμούς, ξεκινώντας από την πρόσφατη ένταξη των Ενοτήτων Αφιδνών, Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου στον προγραμματισμό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ένταξη της Δημοτικής Ενότητας του Καλάμου και των Αγίων Αποστόλων σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα.

Το αρχικό όραμά μας, ολοκληρώνεται σιγά-σιγά, καθώς υλοποιούνται οι τεράστιες προσπάθειες που έχουμε καταβάλει από την αρχή της θητείας μας. Είναι απόδειξη της σοβαρότητας, της συστηματικής δουλειάς και της άριστης συνεργασίας μας με τις προϊστάμενες Υπηρεσίες. Είναι δείγμα του τρόπου με τον οποίο δουλεύει η Δημοτική μας Αρχή, βάζοντας στόχους και ολοκληρώνοντάς τους μεθοδικά. Είναι μία απόδειξη ότι ο Δήμος Ωρωπού διεκδικεί και μπαίνει στο χάρτη μεγάλων έργων, που αλλάζουν τις αναχρονιστικές πολιτικές του παρελθόντος, βάζοντας την καθημερινότητα του πολίτη σε σύγχρονες μορφές διαβίωσης.

Πιστεύουμε στην άριστη προοπτική που προσφέρει ο τόπος μας. Πιστεύουμε στις τεράστιες δυνατότητες που έχει ο Δήμος μας να πρωταγωνιστεί θετικά και να γίνει πρότυπος σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύουμε στις δυνατότητες των στελεχών και των εργαζομένων μας. Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε κάθε σκέψη μας προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση. Το μέλλον είναι εδώ και εμείς το καθορίζουμε.»

Από το Γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού