Δυσκολεύονται με τον ΕΝΦΙΑ 6 στους 10 Έλληνες, αλλά δεν πωλούν

Η υψηλή φορολογία παραμένει ο βασικός πονοκέφαλος των ιδιοκτητών, σύμφωνα με έρευνα της Κάπα Research που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) που πραγματοποιήθηκε σε 1.744 άτομα, πανελλαδικά, από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το 38,3% όσων ερωτήθηκαν, απαντούν ότι θα δυσκολευτούν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, ενώ το 25,4% αυτών θεωρεί ότι δεν θα μπορεί να τον πληρώσει. Εάν ληφθεί υπόψη ότι το 14,7% όσων συμμετέχουν στην έρευνα λέει ότι δεν γνωρίζει εάν θα μπορεί να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, το ποσοστό των ιδιοκτητών των οποίων η φοροδοτική ικανότητα έχει εξαντληθεί -ή βρίσκεται κοντά στα όρια της εξάντλησής της- αγγίζει το 80%.

Γι’ αυτό, ίσως, το 76,8% των ιδιοκτητών θεωρεί ότι οι φόροι επί των ακινήτων είναι άδικοι και το 75,9% αυτών σημειώνει, στο πλαίσιο της έρευνας, ότι είναι λάθος να μην προβλέπεται έκπτωση φόρου στα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και συνεπώς είναι απρόσοδα.

Δεν πωλούν

Μπορεί η φορολογία να είναι το Νο1 πρόβλημα του ιδιοκτήτη, όμως, λίγοι εξ αυτών θα πουλούσαν το ακίνητό τους! Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα της Κάπα Research, μόλις το 33,4% των ιδιοκτητών θα προσπαθούσε να πουλήσει ακίνητο σε τιμή της αντικειμενικής του αξίας. Το 15,6% αυτών θα δανειζόταν για να πληρώσει τους φόρους, ενώ το 15,8% θα πουλούσε το ακίνητο σε τιμή χαμηλότερης της αντικειμενικής.

Επίσης, παρά την αδυναμία πληρωμής των φόρων, μέσα στην επόμενη διετία, το 69,8% των ιδιοκτητών δεν σκέφτεται να πουλήσει κάποιο ακίνητο. Το ποσοστό αυτό παραμένει ίδιο από το 2014, ενώ το 2007, το 33,7% των ιδιοκτητών σκεφτόταν να πουλήσει.

Όλα αυτά όταν το 63,3% των ιδιοκτητών θεωρεί ότι είναι ζημιογόνο να διαθέτει κανείς ακίνητο σήμερα για να το ενοικιάσει, ενώ ένας στους δύο, λέει ότι θα συνέφερε περισσότερο να νοικιάζει κάποιος παρά να έχει ιδιόκτητο σπίτι.

Πληρώνουν κανονικά

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, 62,4% των ενοικιαστών διαμερισμάτων, δηλαδή η πλειονότητα, πληρώνει κανονικά το μίσθωμα κατά την τελευταία τριετία. Βέβαια, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 51,1% για τους επαγγελματικούς χώρους.

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι σε σχέση με το 2014, σήμερα, έχει αυξηθεί το ποσοστό των ενοικιαστών που πληρώνει “στην ώρα του”: το 2014 οι “καλοπληρωτές” μισθωτές διαμερίσματος ανέρχονταν σε ποσοστό 51,2%, ενώ το 2018 αυξήθηκαν σε 62,4%.

Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν το ακίνητό τους, 76,4% και 81,5% αυτών προχώρησαν σε μείωση ενοικίου για διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους, αντίστοιχα. Η μείωση του ενοικίου για το 55,7% των διαμερισμάτων φθάνει αγγίζει το 20%, για το 60,7% των μονοκατοικιών και το 39,7% των επαγγελματικών χώρων κυμαίνεται από 21 έως 40%.

Προοπτικές έχουν τα παραθαλάσσια ακίνητα

Ένα ακόμη συμπέρασμα της έρευνας της Κάπα Research που έχει ενδιαφέρον σχετίζεται με το γεγονός ότι ένας στους δύο ερωτηθέντες θεωρεί ότι, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το επενδυτικό ενδιαφέρον θα αυξηθεί για τα ακίνητα. Το ποσοστό αυτό που θεωρούσε κάτι τέτοιο ήταν μόλις 29,9% το 2009.

Επίσης, το 56,1% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί ότι οι παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας και αγοραστική ζήτηση.

Σχετικά με τις τιμές, το 33,3% σημειώνει ότι θα αυξηθούν, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από το 2004, ενώ το 76,4% αποκλείει την αγορά ακινήτου. Γι’ αυτό, μόνο το 40,6% όσων ερωτήθηκαν, θα επένδυε 300.000 ευρώ, εάν διέθετε, στην αγορά ακινήτου.

Σημειώνεται ότι η έρευνα της Κάπα Research έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ που διεξάγεται σήμερα.

capital