Δωρεάν νερό σε 58.000 νοικοκυριά

20.1.2016

Από την 1η Φεβρουαρίου, η ΕΥΔΑΠ θα παρέχει δωρεάν νερό για έναν χρόνο σε περίπου 110.000 πολίτες ή 58.000 νοικοκυριά, που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Παράλληλα, θα τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα διακανονισμού χρεών με δόσεις, για οφειλές άνω των 60 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από την ΕΥΔΑΠ, προχωρά η καθιέρωση νέου κοινωνικού τιμολογίου με παροχές που αφορούν δικαιούχους του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Όλοι οι δικαιούχοι θα ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ. Μέσω αυτού, θα παρέχεται δωρεάν νερό για έναν χρόνο και συγκεκριμένα 6 κυβικά μέτρα νερού το τρίμηνο για κάθε νοικοκυριό με δύο μέλη. Για κάθε επιπλέον μέλος θα παρέχονται δωρεάν επιπλέον 3 κυβικά νερού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα στα ΚΕΠ εντός των επομένων ημερών.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει σε διακανονισμούς χρεών, δίνοντας τη δυνατότητα απαλλαγής από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα στους δικαιούχους. Ο διακανονισμός οφειλών θα πραγματοποιείται για χρέη άνω των 60 ευρώ, ενώ η ελάχιστη δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

Διακοπή στην παροχή νερού θα προβλέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή τριών δόσεων.