Δύο σημαντικά έργα ξεκινούν στο Δήμο Ωρωπού

Δυο πολύ μεγάλα και χρηστικά έργα ξεκινούν στον δήμο Ωρωπού. Το πρώτο αφορά,  το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του ανατολικού τμήματος του οικισμού χωριό Ωρωπός,  ο οποίος συλλέγει τα όμβρια ύδατα δύο λεκανών που βρίσκονται ανατολικά του Ωρωπού και δεν καλύπτονται από το υπό κατασκευή δίκτυο. Το Μήκος του αγωγού , ο οποίος εκβάλει στον Ασωπό ποταμό είναι 1.000 μ. περίπου.

Στον οικισμό του Ωρωπού εκτελούνται έργα κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης  ομβρίων . Το υπό κατασκευή δίκτυο καλύπτει το δυτικό τμήμα του οικισμού.

Το ανατολικό τμήμα του οικισμού δεν αποχετεύεται με αποτέλεσμα να  παρουσιάζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα νερά μιας εξωτερικής λεκάνης έκτασης 487 στρεμμάτων περίπου, που εκτείνεται νότια του οικισμού, απορρέουν επιφανειακά στις οδούς μέχρι να συναντήσουν την οδό Ωρωπού – Σκάλας Ωρωπού, ενώ μία δεύτερη λεκάνη έκτασης 273 στρεμμάτων που βρίσκεται ανατολικά της πρώτης , συγκεντρώνει τα νερά της, επίσης στην ίδια οδό. Η οδός Ωρωπού – Σκάλας Ωρωπού βρίσκεται σε επίχωμα μικρού ύψους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα νερά που απορρέουν από τις νότιες λεκάνες   ( εσωτερικές και εξωτερικές ) να λιμνάζουν κατά μήκος της κύριας οδού του Ωρωπού , κατακλύζοντας σε μεγάλη έκταση κατοικημένες και μη περιοχές. Σε έντονες βροχοπτώσεις το ύψος του νερού υπερβαίνει, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα 50 εκ, φαινόμενα που συναντούμε σχεδόν κάθε φορά που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις.  Ένας υποτυπώδης οχετός με προβληματική  εκροή, δεν μπορεί να παραλάβει τα νερά , τα οποία παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή, μέχρι να διηθηθούν στο έδαφος.Έτσι λοιπόν θα διευθετηθούν τα όμβρια ύδατα και θα οδηγηθούν στον Ασωπό ποταμό, στην είσοδο του χωριού από την Σκάλα Ωρωπού.

Το δεύτερο έργο αφορά την συλλογή και διευθέτηση των ομβρίων στην οδό Μαρμαρά και Αγίου Γεωργίου στα Νέα παλάτια, και στο ανατολικό κομμάτι σε όλο το μήκος της οδού. Την προηγούμενη εβδομάδα, τέλειωσαν οι αυτοψίες από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ολοκληρώθηκαν οι τομές δίχως να βρεθούν αρχαιολογικά ευρήματα, και έτσι ξεκινούν οι εργασίες αποπεράτωσης του  έργου. Ένα έργο (συμπληρωματικό), που ήταν αναγκαίο, και χρηματοδοτήθηκε από την παρούσα δημοτική αρχή, προκειμένου να πληρωθούν η αρχαιολογία και τα σκαπτικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία αυτή. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν προχωρούσε τίποτα τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο νέος αγωγός ομβρίων εκβάλει στον ανασκευασθέντα αγωγό στην οδό Κορυτσάς. Προβλέπονται κατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής σε επιλεγμένες θέσεις, και όπου απαιτείται. Οι διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων και οι καμπύλες που έχουν εφαρμοστεί κυρίως στις διασταυρώσεις των οδών δυσχεραίνουν την κίνηση των οχημάτων, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην τροφοδοσία των καταστημάτων.

Στην νέα διαμόρφωση ξηλώνονται  και ανακατασκευάζονται τα πεζοδρόμια καθώς επίσης και  αποξήλωνωνται οι τραπεζοειδείς διαπλατύνσεις, που δεν επιτρέπουν τη στάθμευση.

Οι αποκαταστάσεις γίνονται με κυβόλιθους και διαμορφώνονται νέες θέσεις σταθμεύσεις διαθέσιμες για τους επισκέπτες.

Στο επικίνδυνο κομμάτι μεταξύ Κύπρου και Κορυτσάς, στο τέλος της Μαρμαρά, θα εκτραπεί η κίνηση των οχημάτων στην κανονική της ροη, και όχι ανάποδα όπως είναι σήμερα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ατυχήματα στην έξοδο της οδού. Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα προβλέπεται σε όλο το μήκος της οδού, από την αρχή έως το τέλος, με τις προβλεπόμενες εργασίες απόβασης.

Τα έργα αυτά τα θεωρούμε πολύ σημαντικά από την άποψη πως προστατεύουν τις περιουσίες των δημοτών μας, και θωρακίζουν την δημόσια ασφάλεια. Δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα, και αποκαθιστούν την αρμονική ζωή των δημοτών, διαμορφώνοντας ένα ήπιο καθημερινό περιβάλλον διαβίωσης.

Από το γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού