Δ.Τ. για το Βιολογικό Καθαρισμό της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού, την Πέμπτη 30/07/2014, η Δημοτική Αρχή έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα, για την υλοποίηση της προγραμματικής της δέσμευσης, αναφορικά με τη κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού, στη Δημοτική Ενότητα Καλάμου.

 

 

Η αποδοχή της έγκρισης της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, να οριστεί ως αποδεκτής των επεξεργασμένων λυμάτων με τριτοβάθμια επεξεργασία, η οποία αποτελεί ότι πιο σύγχρονο και αναγνωρισμένο για τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, η θαλάσσια  περιοχή της Λιμνιώνας (Ανατολικό άκρο του Δήμου Ωρωπού), αποτελεί μια κίνηση αναβάθμισης του περιβάλλοντος και διασφάλισης της ποιότητας ζωής. Κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού θα τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί στο έπακρο η δυνατότητα κολύμβησης, χωρίς κανένα περιορισμό, πράγμα και το οποίο θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο για το έργο. Ένα έργο ορόσημο, για τη περιοχή.

 

 

Επίσης, μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων θα δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί  για την άρδευση περιοχών του Καλάμου, όπως επίσης για το πότισμα Δημοτικών χώρων, όπως επίσης και την πλύση κοινόχρηστων χώρων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί  στη πυρασφάλεια της περιοχής, μέσω της κατασκευής πυροσβεστικών δεξαμενών, οι οποίες θα παροχετεύονται από το ΕΕΛ .

 

 

Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση του ΕΕΛ, θα πραγματοποιηθεί, σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Ωρωπού. Πρόκειται για το υπ’ αριθμόν 13 τεμάχιο, όπως εμφανίζεται στο Νο28 Κτηματολογικό διάγραμμα της πρώην Κοινότητας Καλάμου. Επίσης, υπάρχει κατ΄ αρχήν σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Δασαρχείου, βάσει του Άρθρου 45 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014, η οποία θα περιλαμβάνει και μελέτη αποκατάστασης του εν λόγω χώρου. Μετά από πρόταση των μελετητών, θα χρησιμοποιηθεί χώρος 15 στρεμμάτων, ο οποίος μετά από ειδική μελέτη, θα αναδασωθεί πλήρως, καθώς ο ωφέλιμος χώρος που απαιτείται για να εγκατασταθεί ένα ΕΕΛ είναι λιγότερο από 5 στρέμματα.

 

 

Επίσης, η χαμηλή υψομετρική θέση του οικοπέδου καθιστά τη λειτουργία του ΕΕΛ κατά το ελάχιστο ενεργειακά επιβαρυμένη. Επίσης, μελετάται η χρήση  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλικές για το περιβάλλον και οικονομικότερες για τον χρήστη.

 

 

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθιστά το Βιολογικό καθαρισμό του Καλάμου ένα από τους πιο σύγχρονους στην Ελλάδα και θα αποτελέσει εφαλτήριο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και την οικονομική ανάπτυξη της.

 

 

Επιπροσθέτως, για πρώτη φορά, θα γίνει ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του βιολογικού, έτσι ώστε να συνάδουν με το περιβάλλον, ως ένα ενιαίο σύνολο.

 

 

Είναι αλήθεια ότι η Δημοτική αρχή απέδειξε ότι θέλει. Απέδειξε ότι μπορεί. Η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου αποτελεί την αρχή μιας σειράς μεγάλων και αναπτυξιακών έργων για το το  Δήμο Ωρωπού. Έργα, που θα καταστήσουν τον Ωρωπό πρωταγωνιστή στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

 

Η βούληση του Δήμαρχου Θωμά Δ. Ρούσση, και της δημοτικής του ομάδας, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα στο σχεδιασμό και την τόλμη στην υλοποίηση.

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου

 

 

του Δήμου Ωρωπού