Εγκρίθηκε η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για τους πυρόπληκτους

 

Γνωστοποίηση της ΚΥΑ με αρ.πρωτ.  ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24-08-2018 ΦΕΚΒ3654_27-08-2018 περί «Επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»

Εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρόπληκτου Κτιρίου ή έκθεσης αυτοψίας τους ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών τους αναγκών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας Απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, συνοδευμένης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ’ της παρούσας απόφασης «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ».

τηλ.επικοινωνίας αρμόδιας υπηρεσίας 2108704711 & 2108704707

Για να δείτε την απόφαση και τα ζητούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ : http://www.oropos.gov.gr/images/stories/nea/2018_purkagia/201882987190.pdf