Εγκρίθηκε κονδύλι 185 χιλ. ευρώ για τη δασοπροστασία στο Δήμο Ωρωπού

25.5.2016

Με ταχύτατους ρυθμούς ο Δήμος Ωρωπού προετοιμάζεται για την θερινή περίοδο, όπου ιδιαίτερη μέριμνα θα έχει η δασοπροστασία της περιοχής.

Ο Δήμος Ωρωπού είναι από τις λίγες εναπομένουσες, πλούσιες σε δασική έκταση περιοχές της Αττικής και στόχος είναι αυτό το περιαστικό δάσος να προστατευτεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη, έχει ήδη εγκριθεί  το κονδύλι των 185 χιλ. ευρώ για την δασοπροστασία της περιοχής το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του Καλάμου και του Μαρκόπουλου.  Με το κονδύλι αυτό θα προσληφθούν υπάλληλοι αλλά και θα γίνουν ορισμένα αναγκαία έργα. Το ποσό δεν επαρκεί γι αυτό, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θ. Ρούσσης, το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις στο Πυροσβεστικό Σταθμό του Καλάμου ώστε οι συνθήκες διαβίωσης των ανδρών του φυλάσσουν σε εικοσιτετράωρη βάση το δάσος της περιοχής να γίνουν περισσότερο ανθρώπινες. Άλλωστε και οι ίδιοι έχουν καταθέσει τα αιτήματά τους τα οποία δυστυχώς ακόμη δεν έχουν γίνει αποδεκτά.

Σε κάθε περίπτωση το καλοκαίρι είναι μπροστά και οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι θερμοί και θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή για να προστατευτεί το δάσος.

Χρειάζεται όμως και η επαγρύπνηση των πολιτών οι οποίοι οφείλουν να επιδείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία όταν εισέρχονται μέσα σε δασική έκταση ακολουθώντας όλες τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας.