Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

 

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 

Ο Δήμος Ωρωπού εναρμονίστηκε με την οδηγία που έχει δοθεί από το Υπουργείο Υποδομών σχετικά με την υλοποίηση του έργου: «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων» και προχώρησε στην εγκατάσταση κεραίας, ενός σταθμού δηλαδή, ο οποίος τοποθετήθηκε χτες στο κτίριο του Δημαρχείου του Ωρωπού.

 

 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου, που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών σε όλη τη χώρα και στη χρήση 13 κινητών σταθμών μέτρησης, είναι ο διαρκής, αδιάβλητος, διαφανής και αξιόπιστος έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών μιας περιοχής στα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού.

 

 

 Επίσης, η διαρκής πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την έκθεσή τους σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η ορθή λειτουργία των διαφόρων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τόσο την δημόσια υγεία όσο και την αποδοτικότερη λειτουργία τους, και φυσικά η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

 

 

Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης του δικτύου εγκαθίστανται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική κάλυψη της χώρας.

 

 

Τα δεδομένα των σταθμών μέτρησης μεταφέρονται στο Κέντρο Διαχείρισης, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα και τις εφαρμογές που είναι αναγκαία για να συλλέξουν, να διαχειριστούν, να επεξεργαστούν και να αναλύσουν τα δεδομένα των μετρήσεων από το σύνολο των σταθμών μέτρησης και στη συνέχεια να παράγουν αποτελέσματα και να προσφέρουν υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους δημόσιους φορείς κλπ.

 

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα παρουσιάζονται μέσα από έναν γεωγραφικό χάρτη της χώρας, με δυνατότητα επιλογής και προβολής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, υπό τη μορφή στρώματος (ή overlay/underlay αντίστοιχα).  Η παρουσίαση των μετρήσεων θα δίνει τη δυνατότητα για παρουσίαση του ιστορικού των μετρήσεων, έτσι οποιοσδήποτε θα μπορεί να παρακολουθεί τη πορεία εμφάνισης Η/Μ πεδίων. Η δικτυακή εφαρμογή θα διαθέτει λειτουργία αναζήτησης και προβολής σύνθετων ερωτημάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η πληροφόρηση για:

 

 

– τις πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε μια συγκεκριμένη περιοχή – τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχει συγκεκριμένη πηγή Η/Μ πεδίου

 

 

– μέγιστες και ελάχιστες τιμές μετρήσεων, με δυνατότητα ειδοποίησης ALERT σε περίπτωση που μία τιμή σε μία περιοχή ξεπεράσει το ανώτερο επιτρεπτό όριο, κλπ •

 

 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ώστε ο πολίτης να μπορεί να ενημερώνει για τυχόν αυθαίρετες ραδιοηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, να πληροφορείται και να ενημερώνεται γενικότερα για θέματα που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κ.ο.κ

 

 

Οι μετρήσεις θα γίνονται καθημερινά από το μήνα Οκτώβριο

 

 

Για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, ακολουθείστε στον παρακάτω σύνδεσμο :

 

 

https://paratiritirioemf.eeae.gr/index.php?lang=el