Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. 2019. Νέο Δ.Σ

Τη Κυριακή 8/09/2019 μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. συνήλθε η Γ.Σ. με σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

Η ολομέλεια της Γ.Σ, αφού ενέκρινε τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό και με την ψήφο της απάλλαξε το Δ.Σ από οποιαδήποτε ευθύνη προχώρησε στην εκλογή της εφορευτικής επιτροπής την οποία αποτελούσαν οι κ.κ.

 • Σοφιανόπουλος Ιωάννης
 • Μισυρλής Γεώργιος.

, αμφότεροι μέλη του Συλλόγου.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία η οποία και ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με τον απαιτούμενο αριθμό μελών.

Για το Δ.Σ οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά ήταν:

 • Δρόσου Χρύσα
 • Δρούλιας Χρήστος
 • Θανάσουλας Δήμος
 • Θεοδοσίου Ανάργυρος
 • Κόκκολα Πηγή
 • Κοντός Ευάγγελος
 • Μπασδέκης Στέφανος
 • Τσώτσος Ελευθέριος

Για την εξελεγκτική επιτροπή οι υποψήφιοι ήταν:

 • Γκέκα Κυράτσω
 • Τσακαλίδου Σοφία

Μετά την εκλογική διαδικασία, η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τα οποία ήταν:

 • Τσώτσος Ελευθέριος.     29 ψήφοι.          Εκλέγεται.
 • Θανάσουλας Δήμος.      25 ψήφοι.          Εκλέγεται.
 • Κόκκολα Πηγή.                23 ψήφοι.          Εκλέγεται.
 • Δρούλιας Χρήστος.         12 ψήφοι.          Εκλέγεται.
 • Μπασδέκης Στέφανος.  12 ψήφοι.          Εκλέγεται.
 • Θεοδοσίου Ανάργυρος.  7  ψήφοι.           Αναπληρωματικό μέλος.
 • Δρόσου Χρύσα.                5  ψήφοι.           Αναπληρωματικό μέλος.
 • Κοντός Ευάγγελος            5 ψήφοι.            Αναπληρωματικό μέλος.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την εφορευτική επιτροπή συνεδρίασαν, τα παραπάνω εκλεγμένα μέλη με μοναδικό αντικείμενο τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ, όπως αυτό συγκροτήθηκε είναι:

Πρόεδρος Τσώτσος Ελευθέριος
Γραμματέας Θανάσουλας Δήμος
Ταμίας Κόκκολα Πηγή
Μέλος Δρούλιας Χρήστος
Μέλος Μπασδέκης Στέφανος

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Θεοδοσίου Ανάργυρος.
 • Δρόσου Χρύσα.
 • Κοντός Ευάγγελος.

Το Δ.Σ, αποφάσισε πως εκπρόσωποι του συλλόγου  στην Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού θα είναι:

Ο Πρόεδρος Τσώτσος Ελευθέριος και ο Γραμματέας Θανάσουλας Δήμος.

Ευχόμαστε σε όλους καλή δουλειά.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 

 

 

 

 
Τσώτσος Ελευθέριος Θανάσουλας Δήμος