ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ADC ΑΥΛΩΝΑ: Διεξαγωγή Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών σε ενήλικα, παιδί και βρέφος

Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ADC Αυλώνα πρόκειται να διεξαχθεί Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε ενήλικα, παιδί και βρέφος στις 13 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00-15:00

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:

Α. Αναγνωρίζοντας θανατηφόρα
προβλήματα, όπως:
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, με Απινίδωση για ενήλικα, παιδί και βρέφος.
Άνοιγμα Αεραγωγών.
Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου, Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Επιληπτική κρίση, Λιποθυμικό και Προ λιποθυμικό σοκ.
Οξεία Έμφραξη Αεραγωγού (χειρισμός για ενήλικα, για παιδί και για βρέφος).
Β. Θέση Ανάνηψης.
Γ. Αξιολόγηση απώλειας αισθήσεων.
Δ. Εγκαύματα.
Ε. Δηλητηριάσεις.
ΣΤ. Ασφάλεια των Χώρων και Προφύλαξη από Παθογόνα του Αίματος.
Ζ. Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες.