Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης μπαίνουν στο Δ.Λ.Τ.Σ.Ω.

Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης μπαίνουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού σύμφωνα με έγγραφο το οποίο απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών μετά από καταγγελία.

Οι ελεγκτές, οι οποίοι από αύριο και μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και για διάστημα δέκα ημερών θα έρθουν στο Δ.Λ.Τ.Σ.Ω., θα κληθούν να ελέγξουν :

  • Την έναρξη λειτουργία του Νομικού Προσώπου ,δηλαδή την διαπιστωτική πράξη εάν νομίμως δόθηκε
  • Τον προϋπολογισμό του 2015 που έγινε με στοιχεία του 2015
  • Την μη είσπραξη των καταβαλλομένων  των προστίμων.

Στη συνέχεια οι ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης θα συντάξουν το σχετικό πόρισμα κι αναλόγως θα κριθεί η νομιμότητα λειτουργίας η όχι του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω.