Ενεργοί Μπαμπάδες: Έρευνα-Μελέτη Γονικής Αποξένωσης

Η γονική αποξένωση είναι μια μορφή ενδοοικογενειακής βίας με κύριο θύμα τα παιδιά. Η πρώτη έρευνα αναφορικά με το θέμα παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Σύγχρονης κοινωνίας, εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου 3-5 Ιουλίου 2020. Οι επιπτώσεις της είναι πολύ σοβαρές για την υγεία και την ευεξία του
76% των εμπλεκομένων παιδιών. Μεταξύ άλλων 1 στα 30 παιδιά έχει αυτοκτονικές σκέψεις.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαδικτυακή μελέτη βάσει ερωτηματολογίου

(παρουσιάστηκε στο ψηφιακό συνέδριο «Σύγχρονης κοινωνίας, εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου 3-5 Ιουλίου 2020)

Για να δείτε ολόκληρη την έρευνα πατήστε εδώ Δημοσκόπηση_Γονικής_Αποξένωσης

www.energoimpampades.gr