Ενημέρωση για την 1η συνάντηση της “Κίνησης Πολιτών”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ύστερα  από διαδικτυακή πρόσκληση, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για τη δημιουργία «κίνησης πολιτών» στο Δήμο Ωρωπού.

Μεταξύ των συμμετεχόντων αναπτύχθηκε ένας υψηλού επιπέδου διάλογος και διατυπώθηκαν απόψεις και ιδέες με στόχο μια καλύτερη κοινωνία.

Διευκρινίστηκε ότι η κίνηση δεν είναι δημοτική και δεν στοχεύει την συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κίνηση θα ασχοληθεί με τα μεγάλα προβλήματα του τόπου μας και φιλοδοξεί να συμβάλει στην επίλυσή τους.

Ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η φτώχεια η μόρφωση, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι πρώτης προτεραιότητος.

Επίσης,αναπτύχθηκαν ζητήματα που έχουν σχέση με τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς και την καχεξία που διέπει τις επιχειρήσεις του τόπου μας.Στο τέλος της εκδήλωσης, ενεγράφησαν είκοσι καινούργια μέλη,ενώ σύντομα θα αναγγελθεί νέα συγκέντρωση για να συμφωνηθούν οι επόμενες κινήσεις.