Ενημέρωση της Αντιπεριφερειάρχη, Φανής Παπαθωμά για την χορήγηση των Δελτίων μετακίνησης των ΑΜΕΑ

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Π. Ε. Βοιωτίας θα χορηγηθούν τα  Δελτία Μετακίνησης για τα Μέσα Μαζικής  Μεταφοράς για τα ΑΜΕΑ βάσει  της Εγκυκλίου  «Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ» έτους 2017, Δ24Β/ΓΠοικ.48112/1116/17-10-2017 (ΑΔΑ:7Α9Σ465Θ1Ω-ΩΤΓ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το μέτρο αυτό στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού θα ξεκινήσει  από  την 26-10-2017 έως την 30 -11- 2017.

Οι δικαιούχοι των Δελτίων Μετακίνησης μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τη Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Διοικητήριο –Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά)  με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών  και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του νομού μας.

«Βασική μας προτεραιότητα είναι να στηρίζουμε συνεχώς τις κοινωνικές δομές του Νομού μας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών μας και να στεκόμαστε δίπλα στις ευπαθείς ομάδες και στους συνανθρώπους μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσής τους», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά.