Εννέα γυναίκες που τολμούν και μιλούν για τον καρκίνο σε μια παράσταση βιωμάτων