Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση δημιουργίας ΣΜΑ στο Δήμο Ωρωπού

Ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού αναφορικά με την αποκομιδή και διαχείριση των αστικών αποβλήτων, φαίνεται ότι βρίσκει τη λύση του, καθώς εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση δημιουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Αστικών Αποβλήτων (ΣΜΑ) .

Την Τρίτη 15 Ιουνίου, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, πέρασε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Δημάρχου κ. Γιώργου Γιασημάκη, για τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας ΣΜΑ προϋπολογισμού 3.097.742,74 ευρώ. Ταυτόχρονα ανανεώνεται και ο στόλος των οχημάτων.

Η κατασκευή του ΣΜΑ θα προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες καθαριότητας και  θα εξασφαλίσει μεγάλο οικονομικό όφελος για το Δήμο Ωρωπού.

Ο κ. Γιασημάκης χθες στην προσωπική του ιστοσελίδα παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά στο ΣΜΑ. Ειδικότερα αναφέρει:

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 15 Ιουνίου…η κατάθεση 2 προτάσεων με 5 υποέργα … στο #Επιχειρησιακό_Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”…

#Συνολικού_προϋπολογισμού 3.097.742,74 ευρώ…

για την κατασκευή #Σταθμού_Μεταφόρτωσης_Αστικών_Αποβλήτων…την προμήθεια του εξοπλισμού 2 #τράκτορων,4 #απορριματοκιβώτιων…1 #Αυτοκινούμενου_τεμαχιστή_κλαδεμάτων…1 #Απορριματοφόρου#κάδων 1100-660-240 lt και #οικιακών_κάδων 10 lt…

Η #δημιουργία_του_Σ.Μ.Α με τον απαραίτητο εξοπλισμό …σε συνδυασμό με την #ανανέωση_του_στόλου_των_οχημάτων με τους διαγωνισμούς που ήδη

βρίσκονται σε εξέλιξη για αγορά 5 νέων Απορριματοφόρων…1 αυτοκινούμενου σαρώθρου…4 Van κλειστού τύπου και 3 pic- up…θα προσφέρει #ποιοτικότερες_υπηρεσίες_καθαριότητας με #μικρότερο_κόστος για τον Δήμο και τον Δημότη…

#Ο_Δήμος_Ωρωπού_Αλλάζει

#ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημάρχου