Επίδομα 1.000 ευρώ για μητέρες: Ποιες αφορά-Προϋποθέσεις και κριτήρια

Επίδομα μητέρας: Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες, με ασφάλεια του ΟΓΑ, πρόκειται να λάβουν μέσα στις επόμενες ημέρες ένα επίδομα. Συγκεκριμένα, έχει να κάνει με το πρόγραμμα παροχής χρηματικού βοηθήματος.

1.000 ευρώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες

Το ποσό που αντιστοιχεί ανά μητέρα έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ και αφορά 1.000 πολύτεκνες μητέρες. Το προαναφερθέν πρόγραμμα αναφέρεται σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ – ΟΓΑ. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα παροχής χρηματικού βοηθήματος θα καταβάλει και το ποσό των 700 ευρώ. Όμως, το τελευταίο θα αφορά 4.000 τρίτεκνες μητέρες. Φυσικά, θα πρέπει και εκείνες να είναι σε καθεστώς σύνταξης ή να είναι ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ – ΟΓΑ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι τρίτεκνες μητέρες ή πολύτεκνες μητέρες. Μάλιστα, θα πρέπει οι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ – ΟΓΑ να είναι ενήμερες ασφαλιστικά κατά την 31η του Δεκέμβρη για το προηγούμενο έτος από την αίτηση συμμετοχής (σ.σ. 2018).

Επιπλέον, θα πρέπει κατά την περίοδο της δημιουργίας των δικαιούχων, οι τρίτεκνες μητέρες να έχουν τρία τέκνα. Όσον αφορά τις πολύτεκνες μητέρες, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τέσσερα τέκνα. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να είναι άγαμα και ηλικίας έως 24 ετών. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι άνεργα ή να σπουδάζουν ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω (σ.σ. ανεξαρτήτου ηλικίας, το τελευταίο).

Επίσης, ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του 2019, ανεξάρτητα από το μήνα της γεννήσεως.