Επί ποδός ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού-Οδηγίες για τους πολίτες

Όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού βρίσκεται σε εγρήγορση για να αντιμετωπιστούν τα τυχόν προβλήματα που θα προκαλέσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα του βαρομετρικού χαμηλού Mπάλος.
Όλο το προηγούμενο διάστημα με τη βοήθεια της Περιφέρειας Αττικής έγιναν εργασίες στο μεγαλύτερο μέρος των ρεμάτων που βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου μας καθώς επίσης και στα φρεάτια ομβρίων ενώ στις δασικές εκτάσεις την ευθύνη έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ο Δήμος Ωρωπού συμμετείχε και στην έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφέρειας Αττικής με τη συμμετοχή όλων των Δήμων και εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρχών.
Σε περίπτωση ανάγκης καλούμε 112 Ελλάδος-Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης / European Emergency Number