Επικοινωνώντας με τα παιδιά μας και… όχι μόνο!

Μέρος 2ο.

Σήμερα θα δούμε κάποιους επιπλέον τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες της επικοινωνίας μας με τους άλλους και κυρίως με τα παιδιά μας.

  1. Εξασφαλίστε τη συνεργασία τους.

Μερικοί από τους τρόπους που μπορούμε να το επιτύχουμε:

Περιγράφοντας αυτό που βλέπουμε π.χ υπάρχει ένα ζευγάρι παπούτσια στη μέση του σαλονιού.

Δίνοντας πληροφορίες π.χ. το γάλα ξινίζει έξω από το ψυγείο.

Λέγοντάς το με μία λέξη π.χ. παπούτσια!

Περιγράφοντας αυτό που νιώθουμε π.χ. δεν μου αρέσει να…

Γράφοντας ένα σημείωμα π.χ. Παρακαλώ βάλτε με στη θέση μου για να στεγνώσω. Ευχαριστώ. Η πετσέτα σας.

  1. Εναλλακτικές αντί για τιμωρίες.

Εκφράζοντας έντονα τα συναισθήματά μας π.χ είμαι έξαλλος που το καινούργιο μου πριόνι έμεινε έξω στη βροχή να σκουριάσει.

Δηλώνοντας τις προσδοκίες μας π.χ. περιμένω όταν κάποιος δανείζεται τα εργαλεία μου, να τα επιστρέφει πίσω άμεσα.

Δείχνοντας πως μπορούν να διορθώσουν τα πράγματα π.χ. το πριόνι χρειάζεται τώρα τρίψιμο και λάδωμα.

Προσφέροντας μία επιλογή π.χ. μπορείς να δανείζεσαι τα εργαλεία μου και να τα επιστρέφεις ή να μην τα χρησιμοποιείς. Εσύ αποφασίζεις.

Αναλαμβάνοντας δράση π.χ. να κλειδώσουμε τα εργαλεία μας.

Επιλύοντας το πρόβλημα π.χ. τι λύση μπορούμε να βρούμε ώστε εσύ να χρησιμοποιείς τα εργαλεία μου κι εγώ να τα βρίσκω στη θέση τους;

  1. Απελευθερώστε τα παιδιά από ρόλους.

Αναζητώντας ευκαιρία να τους δείξουμε μια νέα εικόνα του εαυτού τους π.χ. έχεις αυτό το παιχνίδι από τριών ετών και το έχεις σαν καινούργιο!

Τοποθετώντας τα σε καταστάσεις όπου θα μπορέσουν να δουν μια άλλη εικόνα του εαυτού τους π.χ. να κάνουν κάτι που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά και να σας ακούσουν τυχαία  να τα εκθειάζεται σε κάποιο συγγενή.

Υποδεικνύοντας τη συμπεριφορά που θα θέλατε να δείτε π.χ. δεν έχει πλάκα να χάνεις, αλλά θα αποδεχτώ την ήττα μου, συγχαρητήρια για τη νίκη σου!

Απορυθμίζοντάς τους, τις ξεχωριστές τους στιγμές έως τώρα.

Ολοκληρώνοντας, είναι καλό να θυμόμαστε πως οι αλλαγές στην επικοινωνία μας δεν θα γίνουν άμεσα κι εύκολα.

Χρειάζεται υπομονή και χρόνο, αλλά αξίζει να το προσπαθήσουμε.

Στο επόμενο άρθρο, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για σχέσεις….

γιατί εσείς το ζητήσατε!

Μέχρι τότε, να περνάτε καλά, γιατί το αξίζετε.

(Adel Feiber & Eleine Mazlis, 2021)