«Επιστροφή ποσού παρακράτησης από τον ΔΕΔΔΗΕ σε κατοίκους περιοχών που λειτουργούν ΑΠΕ»

 

Μετά από πολλές πιέσεις και συντονισμένες προσπάθειες και του Δήμου μας, θα επιστραφεί στους κατοίκους των Δερβενοχωρίων το ποσοστό 1% του ειδικού τέλους Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) που έχει παρακρατηθεί από τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ).

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ανάρτησε τους οριστικούς πίνακες για την περίοδο 2010 έως και 21/12/2014 με όλους τους δικαιούχους που δικαιούνται την επιστροφή 1% που αντιστοιχούν στην παρακράτηση από τους σταθμούς ΑΠΕ. Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν ΑΠΕ και οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση στις 09/08/2016.

Για το Δήμο Τανάγρας τα ποσά που πιστώθηκαν είναι τα εξής:

Τοπική Κοινότητα Αριθμός Δικαιούχων Συνολικό Ποσό
Σκούρτα 305 62.438,92
Πύλη 434 170.448,61
Δάφνη 76 128.129,19
Στεφάνη 179 152.708,82

Οι αναλυτικοί πίνακες με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων έχουν διανεμηθεί στις παραπάνω τοπικές κοινότητες και τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να γίνουν το πολύ μέχρι τις 05/01/2017 στο δημοτικό κατάστημα Πύλης ή στο Δημαρχείο στο Σχηματάρι.

Το ποσό πιστώνεται διακριτά στην μερίδα του δικαιούχου πελάτη και συμψηφίζεται με τυχόν λοιπές χρεώσεις προς τον προμηθευτή του. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για την πίστωση αυτή μέσω εκτάκτου λογαριασμού ρεύματος. Περιπτώσεις κατά τις οποίες το αποδιδόμενο ποσό, μετά τον συμψηφισμό τυχόν οφειλών, παραμένει πιστωτικό, καταβάλλεται εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος, ή πιστώνεται σε επόμενο λογαριασμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Περγάλιας Βασίλειος