Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής φροντίδας από την Περιφέρεια Αττικής

Εγκρίθηκε το ποσό των 3 εκατ. ευρώ

Την ενίσχυση της παιδικής προστασίας, ένα κεντρικό ζήτημα κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο με την επιχορήγηση του ποσού των 3.000.000 ευρώ, από ιδίους πόρους της Περιφέρειας, σε 40 αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς.

«Η παιδική προστασία αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για εμάς» ανέφερε, στην εισήγησή της, η αντιπεριφερειάρχης Ερμίνα Κυπριανίδου, συμπληρώνοντας ότι «βασικός στόχος της επιχορήγησης είναι η στήριξη του παιδιού και της οικογένειας, μέσω της ενίσχυσης των φορέων κοινωνικής φροντίδας που εφαρμόζουν προγράμματα για το παιδί».

Η κ. Κυπριανίδου σημείωσε ότι αυτή ενέργεια εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό δράσεων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και ότι «το ποσό της επιχορήγησης αυξήθηκε από πέρυσι κατά 50%», λόγω και της ανάλογης αύξησης του αριθμού των επιλέξιμων φορέων, οι οποίοι το 2016 ήταν 28.

Όπως διευκρίνισε η ίδια, οι επιμέρους στόχοι της δράσης αφορούν:

– Στη στήριξη των πιστοποιημένων φορέων κοινωνικής φροντίδας, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής προστασίας, μέσα από τη βέλτιστη λειτουργία των δομών.

– Στην εφαρμογή προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και πρόληψης του ιδρυματισμού.

– Στην ανάπτυξη ή συνέχιση προγραμμάτων και δράσεων για την προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής, βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναμία αντιμετώπισης της φροντίδας τους από τις οικογένειές τους, λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Σημειώνεται, ότι στη δημόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση από τις 53 προτάσεις που υπέβαλαν 49 φορείς κοινωνικής φροντίδας, εγκρίθηκαν 40 και απορρίφθηκαν 13, κυρίως λόγω της μη αναφοράς του σκοπού τής προστασίας ανηλίκων στο καταστατικό τους. Αντίστοιχο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και στην περυσινή πρώτη ανοιχτή δημόσια πρόσκληση, όπου υπεβλήθησαν 44 προτάσεις (30 Πρωτοβάθμιας και 14 Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας) και απορρίφθηκαν 16, κυρίως λόγω καταστατικού σκοπού.