ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-Κίνδυνος μετατροπής της Θράκης σε Ειδική Οικονομική Ζώνη, μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, διαμέσου της αποβιομηχάνισής της

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 17/9/2021

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς:              Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων         

ΘΕΜΑ:           «Κίνδυνος μετατροπής της Θράκης σε Ειδική Οικονομική Ζώνη, μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, διαμέσου της αποβιομηχάνισής της»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Είναι γεγονός ότι, το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης (νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου), αποτελεί μία νευραλγική και εθνικά ευαίσθητη περιοχή, δεδομένης της γειτνίασής της με την Τουρκία, κάτι που την καθιστά χώρο εισδοχής παράτυπων μεταναστών. Στην εν λόγω περιοχή διαβιεί συμπαγής μουσουλμανική μειονότητα, σημαντικό μέρος της οποίας έχει αποκτήσει τουρκική συνείδηση, εξ αιτίας της από δεκαετίες σχετικής δράσης της τουρκικής προπαγάνδας. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί, εδώ και χρόνια, μία κάθετη υποβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες είναι μεγάλες, λόγω της ύπαρξης σπουδαίων πλουτοπαραγωγικών πηγών στην Θράκη, πλην όμως, οι εσφαλμένες πολιτικές της κεντρικής διοίκησης οδήγησαν σε κλείσιμο πολλών εργοστασίων και χρεοκοπία βιοτεχνιών, συνεπώς, σε πλήρη αποβιομηχάνιση της Θράκης. Αποτέλεσμα υπήρξε, η αύξηση της ανεργίας του ντόπιου ελληνικού χριστιανικού πληθυσμού, η πτώση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τελικά, η μετανάστευση πολλών νέων στο εξωτερικό, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους, ελπίζοντας σε μια επαγγελματική αποκατάσταση, με συνέπεια να χαθεί κρίσιμο παραγωγικό δυναμικό για την ανάπτυξη της εγχώριας πρωτογενούς οικονομίας.            

Υπό τις άνω περιγραφείσες συνθήκες, επομένως, εγκυμονείται ο κίνδυνος μετατροπής της ελληνικής Θράκης, κατά το άμεσο μέλλον, σε Ειδική Οικονομική Ζώνη, που θα χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλά ημερομίσθια, και όπου θα απασχολούνται στις εργασίες, κατά βάση, αλλοδαποί μουσουλμανικοί πληθυσμοί, υπό ασφυκτικούς εργασιακούς όρους. Άρα η Θράκη βρίσκεται προ του φάσματος της εθνοθρησκευτικής της αλλοίωσης, με απρόβλεπτες εθνικά συνέπειες. Λόγω, λοιπόν, όλων των παραπάνω αθροιστικά αιτιών, είναι αναγκαία η ανακοπή της πορείας οικονομικής υποβάθμισης της Θράκης και η συγκράτηση των νεανικών ελληνικών πληθυσμών σε αυτήν, διά της τόνωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας και δια της σύστασης κινήτρων παραμονής των νέων Ελλήνων στις πατρογονικές τους εστίες, προκειμένου να μην γίνει το ως άνω γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας ακόμα μία “χαμένη πατρίδα” για τον Ελληνισμό.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, ποιος είναι ο βαθμός οικονομικής υποβάθμισης, δηλαδή, αναστολής λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, αύξησης της ανεργίας και μετανάστευσης νέων εκτός Ελλάδας, που παρατηρείται στην περιοχή της Θράκης, τόσο κατά τα μνημονιακά χρόνια της χρηματοπιστωτικής κρίσης (2010-2018), όσο και πλέον πρόσφατα, κατά την περίοδο των «lockdown» ένεκα της πανδημίας του ιού «Covid-19»;
  2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζετε να λάβετε, προκειμένου να σταματήσει η φθίνουσα οικονομική πορεία της Θράκης και προκειμένου να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου