Ετοιμάζει κι άλλον “Τειρεσία” η Κυβέρνηση

5.11.2015

Τη δημιουργία φορέα που θα λειτουργεί ως ένα είδος κρατικού Τειρεσία, σχεδιάζει το υπ. Οικονομικών σε μία προσπάθεια να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση δεδομένων κρίσιμες πληροφορίες για το σύνολο των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων, όπως π.χ. οφειλές στο Δημόσιο και τις τράπεζες και παράλληλα να καταρτίζει ένα προφίλ πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Όπως γράφει η Καθημερινή στόχος είναι, εκτός από την καταγραφή όλων των οφειλών, ο νέος φορέας να αξιοποιήσει την πληροφόρηση που θα συγκεντρώσει προκειμένου να αξιολογεί τη δυνατότητα αποπληρωμής χρεών προς τις τράπεζες. Μία διαδικασία που θεωρητικά θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών.

Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία θα αξιοποιείται για τη ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες και Δημόσιο, αφού προηγουμένως ο οφειλέτης βαθμολογηθεί, παίρνοντας ένα συγκεκριμένο σκορ, βάσει μιας κλίμακας πχ από το 1 έως το 10.

Η δημιουργία της Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου, όπως θα λέγεται ο νέος φορέας, αποτελεί μέρος των προαπαιτουμένων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η χώρα μας στο πλαίσιο του μνημονίου, η οποία μάλιστα πρέπει να έχει υλοποιηθεί ως το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με το σχέδιο ο φορέας θα έχει τη μορφή ανεξάρτητης αρχής υπό κρατικό όμως έλεγχο προκειμένου να συγκεντρώνει όλα τα ευαίσθητα δεδομένα χωρίς να υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, κυρίως των φυσικών προσώπων.

Πηγή: newmoney.gr