Ευνοϊκή ρύθμιση για πάσης φύσεως οφειλές στο Δήμο Ωρωπού

Με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, οι Δημότες , έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις πάσης φύσεως  οφειλές τους προς το Δήμοι Ωρωπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου  4483/2017, όπως αναφέρει ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο Δήμαρχος Ωρωπού κ Θωμάς Ρούσσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ρύθμιση αφορά οφειλές ύδρευσης, τελών , προστίμων, φόρων, κλήσεων ΚΟΚ, εισφορών μισθωμάτων κλπ που έχουν ήδη βεβαιωθεί αλλά και αυτές

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει με την υποβολή σχετικής αίτησης στο Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού έως και σε 100 δόσεις, με πλήρη απαλλαγή  η κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ  προσαυξήσεις και τόπους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής η μη υποβολής η ανακριβούς δήλωσης η λόγω μη καταβολής τέλους.

Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή και για όσους είτε  δεν έχουν δηλωμένο το μη ηλεκτροδοτημένο ακίνητό τους για την υποβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), είτε εμφανίζουν διαφορά μεταξύ των τετραγωνικών μέτρων της οικείας τους με των δηλωμένων στη ΔΕΗ.

Με βάση τον αριθμό των δόσεων θα υπάρχει και το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης των προστίμων, ενώ στην εφάπξ καταβολή όλου του ποσού της οφειλής θα υπάρχει πλήρης μείωση των προστίμων.

Κατόπιν αυτών οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται μέχρι 15/9/20127 στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Ωρωπού για να δηλώσουν είτε τα σωστά ποσοστά της οικείας τους, είτε να το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητό τους για την επιβολή του ΤΑΠ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη και βεβαίωση των αντίστοιχων χρηματικών καταβολών έως το τέλος Σεπτέμβριου για να γίνει η ρύθμιση των οφειλών τους.

Η δε αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στο νόμο πρέπει να υποβληθεί στο Δήμο Ωρωπού το αργότερο μέχρι 30/11/.2017. Το αίτημα θα εξεταστεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου το οποίο αποφαίνεται  μετά από σχετική εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  Δήμο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 12:30  και στο τηλ. 2295320362 και 2295320364.