Ζητείται: Τεχνικός Άρδευσης (Περιοχή Εργασίας: Αφίδνες Δήμου Ωρωπού)

Τεχνικός Άρδευσης

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και είναι υπεύθυνη για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. Η θέση έχει έδρα τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Διοδίων Αφιδνών (Δήμος Ωρωπού, πλησίον Αγίου Στεφάνου Αττικής).

 

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 

 • Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών συστημάτων των αντλιοστασίων, του συνόλου των εγκαταστάσεων, καθώς και κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.
 • Συνεργάζεται με τα συνεργεία του υπεργολάβου της εταιρείας αναφορικά με την εγκατάσταση και αντικατάσταση του βαρύ εξοπλισμού στα αντλιοστάσια, τα κτήρια και στο σύστημα άρδευσης εν γένει.
 • Διαχειρίζεται την αποθήκη υλικών και εξαρτημάτων που αφορά το σύστημα της άρδευσης.
 • Συνδράμει στο έργο των τεχνικών βάρδιας βοηθητικά σε έκτακτες περιπτώσεις
 • Εποπτεύει απομακρυσμένα μέσω συστήματος Scada το σύστημα Άρδευσης όλου του δικτύου της ΠΑΘΕ
 • Συμβάλλει στην ορθή λειτουργία και παρακολούθηση της πορείας των νέων συστημάτων ποτίσματος κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου
 • Συντάσσει καθημερινές αναφορές σχετικά με την επιδιόρθωση βλαβών προς τον Επιβλέπων Μηχανικό Συστημάτων Διαχείρισης Κυκλοφορίας

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος Αδείας ιδανικά Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού ή Εργοδηγού Υδραυλικού
 • Σπουδές στον τομέα Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • Τουλάχιστον 2 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση με καθήκοντα στον έλεγχο και τη συντήρηση υδραυλικών συστημάτων σε κτηριακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Εμπειρία στη χρήση Η/Υ
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

 

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο  email hr@neaodos.gr  αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΑΑ-0523.