Ζητείται Υπάλληλος Ελέγχου Εσόδων Διοδίων (Κάλυψη Θέσης Ορισμένου Χρόνου)

Υπάλληλος Ελέγχου Εσόδων Διοδίων

(Κάλυψη Θέσης Ορισμένου Χρόνου)

 

Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος αποτελεί μέλος της Ομάδας Ελέγχου Εσόδων Διοδίων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Διοδίων και θα παρέχει τις υπηρεσίες του, υποστηρίζοντας την ανάλυση δεδομένων και την συμφωνία των εσόδων της εταιρείας. Η θέση έχει έδρα τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Διοδίων Αφιδνών.

 

Αρμοδιότητες:

 • Πραγματοποιεί αναλύσεις και συμφωνίες των εσόδων των διοδίων σύμφωνα με τις πολιτικές και τα χρονοδιαγράμματα της εταιρείας.
 • Παρακολουθεί τις αναφορές του συστήματος είσπραξης διοδίων, αναλύει τις διακυμάνσεις των εσόδων και προετοιμάζει σχετικές αναφορές.
 • Υποστηρίζει τον Προϊστάμενο Ελέγχου Εσόδων Διοδίων κατά τη διαδικασία ελέγχου των εσόδων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις πολιτικές και τα συστήματα της εταιρείας.
 • Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της εταιρείας για τη συλλογή των στοιχείων εσόδων.
 • Υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των διαδικασιών τμήματος.
 • Υποστηρίζει τους ελέγχους συμμόρφωσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και πραγματοποιεί συμφωνίες μεταξύ των απαιτήσεων των ΣΕΑ και των εισπράξεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον κλάδο των Οικονομικών με κύρια κατεύθυνση τη Λογιστική
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε σχετικό τομέα, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Τουλάχιστον 2 έτη προηγούμενης σχετικής εμπειρίας στα εξής:
 • Έλεγχος εσόδων
 • Συμφωνίες δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Πολύ καλός χειρισμός του MS Office
 • Καλή γνώση του συστήματος SAP ERP

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Κίνητρο Επίτευξης & Δέσμευση προς τον οργανισμό
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Έμφαση στη Λεπτομέρεια και στη Μεθοδικότητα
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης TC-0622.