Ζητείται Χειριστής Εκχιονιστικού Μηχανήματος – Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα / Δήμος Ωρωπού

Χειριστής Εκχιονιστικού Μηχανήματος

(Περιοχή Εργασίας: Μαλακάσα / Δήμος Ωρωπού)

 

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση υποστηρίζει τις εργασίες Χειμερινής και Συνήθους Συντήρησης στους αυτοκινητοδρόμους της εταιρείας.

 

Αρμοδιότητες:

 

 • Χειρίζεται τον εταιρικό εκχιονιστικό εξοπλισμό (μηχάνημα έργου ή φορτηγό με εξοπλισμό εκχιονισμού)
 • Εκτελεί εργασίες αποχιονισμού στους αυτοκινητοδρόμους βάσει των εταιρικών διαδικασιών.
 • Ελέγχει την  λειτουργικότητα του  εξοπλισμού των εκχιονιστικών μηχανημάτων αλλά και των οχημάτων αυτοκινητοδρόμου της εταιρείας
 • Μεριμνά για την μετακίνηση των εταιρικών οχημάτων Χειμερινής και Συνήθους Συντήρησης στα συνεργαζόμενα συνεργεία.
 • Παρακολουθεί και δρομολογεί την παράδοση αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού συντήρησης στις εγκαταστάσεις του αυτοκινητοδρόμου.
 • Συμβάλλει στην εφαρμογή σημάνσεων κατά μήκος των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον αυτοκινητόδρομο.
 • Συμβάλλει στις εργασίες Συνήθους Συντήρησης με σκοπό την ορθή λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή/και Τεχνικής Σχολής σε συναφές πεδίο
 • Άδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου 4ης ειδικότητας – Ομάδα Α
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενη εργασιακής εμπειρίας στο χειρισμό μηχανήματος έργου αντίστοιχης ειδικότητας (εκχιονιστικό)
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών
 • Δίπλωμα Οδήγησης Γ κατηγορίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

0

 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικότητα
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των εσωτερικών πελατών

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, ΧΕ-1122.