Ημερίδα ενημέρωσης  Τοπικής ανάπτυξης μέσω LEADER

10.7.2016

Το  LEADER είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης   αγροτικών – τουριστικών περιοχών σε τομείς όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση, η βιοτεχνία αλλά και επενδύσεων σε μικρά δημόσια  έργα. Μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα έχει συμβάλλει στην τουριστική, κυρίως, ανάπτυξη πολλών περιοχών ενώ έχει ενισχύσει σημαντικά και τη μεταποίηση.

Την Τρίτη  12/7/2016 και ώρα 19:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Σχηματάρι, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους φορέων ή και επαγγελματίες – φυσικά πρόσωπα. οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα  ένταξή τους σε επενδυτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το  LEADER.