Η Αττική χρειάζεται «Νέα Αρχή» και στην εξυπηρέτηση του πολίτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε, μετά από πάνω από δύο χρόνια καθυστέρηση από την πρώτη εξαγγελία του, το ΦΕΚ του Νόμου που προβλέπει μεταξύ άλλων την αλλαγή διαδικασίας των εξετάσεων των οδηγών. Ένα ζήτημα, που με ευθύνη του Υπουργείου, έχει προκαλέσει αλυσίδα καθυστερήσεων και προβλημάτων στους υποψήφιους οδηγούς της Αττικής και όλης της χώρας.

Παρά την εκτεταμένη αργοπορία αυτός ο Νόμος εκδόθηκε τελικά σε ΦΕΚ από την κυβέρνηση με τη συνηθισμένη λογική του “άρπα κόλλα”, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση ή διαβούλευση, όχι μόνο με τους φορείς των εκπαιδευτών οδηγών, αλλά ούτε καν με την ίδια την Περιφέρεια Αττικής η οποία καλείται να εφαρμόσει το νόμο!

Δημιουργήθηκαν έτσι ρυθμίσεις που, επί του παρόντος, αποδεικνύονται τεχνικά ανεφάρμοστες, και για αυτό το λόγο η Περιφέρεια Αττικής, ανακοίνωσε ότι παρά το Νέο Νόμο,  θα συνεχίσει να εφαρμόζει το παλαιό σύστημα για τις εξετάσεις των οδηγών!

Στη συνέχεια, από το Υπουργείο Μεταφορών εκδόθηκε εγκύκλιος η οποία δίνει μια εβδομάδα παράταση στην ισχύ του παλαιού συστήματος των εξετάσεων, παρά τις νέες διατάξεις του δικού τους Νόμου.

Η ασυνεννοησία, η προχειρότητα, και η έλλειψη συντονισμού που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση σε όλους τους τομείς που επιχειρεί να παρέμβει, αποδείχθηκε και εδώ σε όλο της το μεγαλείο.  

Η Νέα Αρχή για την Αττική και η Νέα Περιφερειακή Διοίκηση θα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση, τόσο με τους εκπαιδευτές των οδηγών, όσο και με τους εξεταστές του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και με όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, διότι η Οδική Ασφάλεια, η σωστή εκπαίδευση και οι διαφανείς διαδικασίες αποτελούν προτεραιότητα των πολιτικών μας.