Η ΔΕΗ προκηρύσσει 82 νέες θέσεις εργασίας

27.2.2016

Με δυο νέες προκηρύξεις η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 82 θέσεων εργασίας για 8 μήνες σε όλη την χώρα, σε θέσεις υπαλλήλων γραφείου.

Συγκεκριμένα:

Δείτε την ανακοίνωση με την οποία η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια.