Η Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών καλεί τους ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους


Στον άμεσο καθαρισμό όλων των οικοπέδων,  μέχρι την 30η  Απριλίου, εντός κατοικημένων περιοχών, καλεί τους ιδιοκτήτες  ή επικαρπωτές τους,  η Δημοτική Κοινότητα  Αδιφνών, μετά από απόφαση του Δήμου Ωρωπού, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, η οποία αρχίζει την 1η Μαΐου και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου.

Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε αποψίλωση των ξερών χόρτων, από το  χώρο ευθύνης τους και να απομακρύνουν, τυχόν, εύφλεκτα ή εκρήξιμα υλικά για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Επίσης να καθαρίσουν  τα πεύκα τα οποία ακουμπούν σε ηλεκτροφόρα σύρματα ή σπίτια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινότητας  Αφιδνών έχει ως ακολούθως: