Η Ελληνίδα Αγγελική Κρανία στο Future Leaders του UKGBC

Η χώρα μας μπορεί να υπερηφανεύεται ότι διαθέτει  μια νέα γενιά επιστημόνων που διαπρέπει στο  εξωτερικό. Μια γενιά με όνειρα, φαντασία και τεράστιες ικανότητες να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο.

Η Αγγελική Κρανιά  είναι  μια νέα επιστήμονας, αυτής της γενιάς, απόφοιτος  της σχολής Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το UCL στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και Κατασκευή.

Την περίοδο αυτή  ηγείται του τμήματος βιωσιμότητας του Ομίλου Lamington, μιας επιχείρησης ακινήτων 50 ετών που έχει στόχο την επίτευξη του Net Zero έως το 2030. Ο ρόλος της περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εκτέλεση στρατηγικών Net Zero (μεικτές μηδενικες εκπομπές) μετάβασης και ESG (environmental, social and governance).  Επιπλέον, έχει συμβουλευτικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της επιχείρησης σχετικά με τη αειφορία και τη  βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης εκπαιδεύει συναδέλφους και τον κλάδο γενικότερα, συμμετέχοντας σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Πρόσφατα επιλέχτηκε στους 27 νέους επιστήμονες που θα συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα του UKGBC. Είναι μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση για την Αγγελική Κρανιά αλλά και την Ελλάδα.

Το UKGBC είναι ένας οργανισμός που συστάθηκε το 2007, με σκοπό να παίξει καθοδηγητικό ρόλο στη μετάβαση των υπαρχόντων και μελλοντικών κτιρίων σε πράσινα, για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Το UKGBC είναι μέρος του δικτύου World Green Building Council (WorldGBC), ενός παγκόσμιου δικτύου με περισσότερα από 70 εθνικά Συμβούλια Πράσινων Κτιρίων που μεταμορφώνουν τα μέρη που ζούμε, εργαζόμαστε, παίζουμε, θεραπεύουμε, μαθαίνουμε και μέσα από αυτά της καθημερινότητάς μας.

Σε αυτό το πλαίσιο το UKGBC έχει καθιερώσει το σώμα Future Leaders του UKGBC που φέρνει κοντά επαγγελματίες υψηλών δυνατοτήτων από όλη τη βιομηχανία του κατασκευαστικού τομέα με έμφαση στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα για να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό πρόγραμμα ηγεσίας και καινοτομίας.

Το Future Leaders παρέχει ένα φόρουμ για τους αυριανούς ηγέτες που καλούνται να διαχειριστούν τα πιο κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος και η κοινωνία στο μέλλον και προκαλεί τους συμμετέχοντες να εργαστούν συλλογικά προς την επίλυσή τους.  Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι μέλη στο αποκλειστικό δίκτυο Future Leadership Forum με περισσότερους από 270 αποφοίτους ηγεσίας, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες  σε όλη την αλυσίδα αξιών του κατασκευαστικού τομέα με έμφαση στην καινοτομία και βιωσιμότητα.

Παλαιότεροι απόφοιτοι του προγράμματος κρατούν θέσεις απόφασης σε εταιρείες, οργανισμούς και αρχές· και η παρουσία τους έχει αποδεδειγμένα καταλυτικό ρόλο στην μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον, για τον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο. Φέτος είναι η δέκατη χρόνια που λαμβάνει χώρο το πρόγραμμα και παρουσίασε ρεκόρ αιτήσεων συμμετοχής, πράγμα που αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη δέσμευση για θετική αλλαγή στον τομέα του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των κοινωνικών ανισοτήτων που πηγάζουν από αυτή.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό  η νεαρή επιστήμονας να συμπεριλαμβάνεται στους αυριανούς ηγέτες, στη μεγάλη μάχη, για τη διάσωση του περιβάλλοντος, μέσα από πολιτικές μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των κατασκευών για ένα πιο φιλικό και βιώσιμο περιβάλλον.