Η ερώτηση της Εύης Χριστοφιλοπούλου για τους πρόσφυγες στη Μαλακάσα

Στην επιστολή που έστειλε το Τοπικό Συμβούλιο Μαλακάσας και η Επιτροπή Κατοίκων προς κάθε αρμόδιο φορέα, σχετικά με τους πρόσφυγες στο στρατόπεδο “Γερακίνη” στη Μαλακάσα, ανταποκρίθηκε η βουλευτής κ. Εύη Χριστοφιλλοπούλου, θέτοντας σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Η ερώτηση της κ. Χριστοφιλλοπούλου έχεις ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Θέμα: «Εγκατάσταση προσφύγων στο στρατόπεδο «Γερακίνη» στη Μαλακάσα»

Βιώνουμε την οξύτερη προσφυγική κρίση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία πλέον έχει δυστυχώς λάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής καταστροφής. Η χώρα μας, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, επιδεικνύει διαχειριστική ανικανότητα αντιστρόφως ανάλογη προς τη σοβαρότητα του προβλήματος. Αν η κυβέρνηση είχε προβεί σε στοιχειώδη σχεδιασμό, δεν θα είχαν δημιουργηθεί τα προβλήματα που βιώνουν τόσο οι πρόσφυγες, όσο και οι τοπικές κοινωνίες.

Τα προβλήματα αυτά, δυστυχώς εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη τη χώρα. Πρόσφατο παράδειγμα η εγκατάσταση προσφύγων στο στρατόπεδο «Γερακίνη» στη Μαλακάσα, που έχει θορυβήσει την τοπική κοινωνία. Ενώ είναι άγνωστος ακόμη ο αριθμός των προσφύγων που θα φιλοξενηθούν συνολικά, δεν υπάρχει στοιχειώδης προγραμματισμός για την υποδοχή τους και την διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών και των ίδιων των προσφύγων.

Απαιτείται κατ’ αρχάς ο προσδιορισμός, βάσει σχετικής μελέτης, του ανώτατου αριθμού προσφύγων που είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται αυτονόητος ο διαχωρισμός των προσώπων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, που πρέπει να διοχετεύονται στις χώρες υποδοχής που έχουν οριστεί εντός της ΕΕ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις της Ένωσης, και εκείνων που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για τους οποίους πρέπει να ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία απέλασης.

Η επιβάρυνση μιας περιοχής 500 κατοίκων με υπερπολλαπλάσιο αριθμό προσφύγων δημιουργεί, εξάλλου, την προφανή ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και βελτίωσης του φωτισμού των δρόμων και των πλατειών της περιοχής, ιδιαίτερα δε, εν προκειμένω, του σιδηροδρομικού σταθμού της Σφενδάλης.

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:

1. Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός προσφύγων που θα φιλοξενηθεί στο στρατόπεδο «Γερακίνη» στη Μαλακάσα;

2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια πολιτών και προσφύγων;

3. Ποια μέτρα ενίσχυσης της αστυνόμευσης και βελτίωσης του ηλεκτροφωτισμού θα ληφθούν;

4. Με ποιους τρόπους θα εξασφαλιστεί ο διαχωρισμός προσώπων δικαιουμένων διεθνούς προστασίας από εκείνους που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και για τις δύο κατηγορίες;

Η ερωτώσα βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου