Η Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π θα τροφοδοτεί τον Δήμο Τανάγρας με ακατέργαστο νερό από τον κλάδο της Υλίκης

«Η Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π θα τροφοδοτεί τον Δήμο Τανάγρας με ακατέργαστο νερό από τον κλάδο της Υλίκης»

Η εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π  με το υπ’ αρ. 818, 26-6-2024, έγγραφό της ενημερώνει τον Δήμο Τανάγρας ότι η τροφοδοσία του με ακατέργαστο νερό θα εξυπηρετείται, μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμαστικών λειτουργιών, από τις 10 Ιουλίου κι εφεξής από τον κλάδο της Υλίκης.

Σύμφωνα με το έγγραφό της, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε συνεργασία με το Μετσόβειο Πολυτεχνείο λαμβάνοντας υπόψιν της τις απόψεις και συστάσεις του ανωτέρω ιδρύματος, σύμφωνα με: το  έργο για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (Αναθεώρηση) που πραγματοποιείται, την αποτύπωση της τρέχουσας δυσμενής κατάστασης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) σε επίπεδο μειωμένων υδατικών πόρων, σε συνδυασμό με τις πολύ δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες αλλά και τις ολοένα αυξανόμενες καταναλώσεις, επιβάλλει άμεσα την ενεργοποίηση των εφεδρικών υδατικών πόρων του Ε.Υ.Σ από τον κλάδο της Υλίκης, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 Ο Δήμαρχος Τανάγρας

 Βασίλης Περγάλιας