Η κοροϊδία της Δημοτικής Αρχής σε όλο το μεγαλείο της! ΧΥΤΥ στο Ντουμάνη!

Την 01/08/2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ-Φορέας Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων Αττικής) με τις 342/2017 (συνημμένο 1) και 343/2017 (συνημμένο 2) αποφάσεις του οι οποίες αναρτήθηκαν στη Διαύγεια στις 9 Αυγούστου, αποδέχθηκε το ”Σχέδιο αποκατάστασης και αξιοποίησης των ”Εξοφληµένων Ανενεργών Λατοµείών Μεταλλείών”Αττικής (ΕΑΛΜ).

Στη συγκεκριμένη μελέτη, από τα 154 συνολικά Λατομεία και Μεταλλεία της Περιφέρειας Αττικής,  αποκλείονται ως Ενεργά ή /και διεκδικούμενης ιδιοκτησίας ή/και αποκατεστημένα ήδη, τα 101. Από τα 53 Εξοφλημένα Ανενεργά Λατομεία Μεταλλεία (ΕΑΛΜ) πλέον, αποκλείονται τα 33 (ανήκουν σε Α΄ ζώνες προστασίας, έχουν µικρές αποστάσεις από οικισμούς, έχουν πολύ µμικρή χωρητικότητα, δεν διαθέτουν ευχερή σχετικά προσβασιµότητα, είναι δυσχερής η µεταφορά των δικτύων Ο.Κ.Ω.) και µένουν 20 τα οποία κρίνονται κατάλληλα για ορισµένες υποδοµές διαχείρισης απορριµµάτων.

Ανάμεσα σε αυτά τα 20 λατομεία βρίσκεται και το λατομείο ”Ντουμάνη”, στη θέση Μαυρινώρα Πολυδενδρίου, το οποίο κρίθηκε κατάλληλο:

1) Για Χ.Υ.Τ.Υ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής) παράλληλα με τον Χ.Υ.Τ.Υ Γραμματικού, για αύξηση του ωφέλιμου χρόνου κάλυψης των αντίστοιχων αναγκών, όπως αναφέρεται στην απόφαση 343/2017.

2) Για Σ.Μ.Α (Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) και

3) Για Κ.Δ.Α.Υ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών).

Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν, διότι ο κ. Ρούσσης ενεργώντας μόνος, χωρίς να ρωτήσει ή να ενημερώσει  κανέναν, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και χωρίς διαβούλευση με την τοπική κοινωνία,  έστειλε στην Περιφέρεια Αττικής, το γονατογράφημα που ονομάστηκε “Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμάτων”, με το οποίο πρότεινε την εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Υ στο  λατομείο “Ντουμάνη” !

Με την ενέργεια του αυτή  ο κ. Ρούσσης, άνοιξε άλλη μία μεγάλη πληγή στον Ωρωπό μετά τα διόδια και την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα με εξασθενές  χρώμιο από τον Ασωπό.

Οφείλει ο κ. Ρούσσης να δώσει απαντήσεις, έστω και τώρα, για το:

  • ποιος συνέταξε αυτό το σχέδιο ;
  • γιατί δεν πέρασε από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ;
  • γιατί δεν πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο ;
  • γιατί δεν μπήκε σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία ;

Επίσης θα πρέπει να μας πει :

  • γιατί δεν δέχθηκε την εισήγηση των 14 Δημοτικών Συμβούλων που προκάλεσαν το Δ.Σ στις 28/03/2017, με την οποία ζητούσαμε την απόσυρση του Τοπικού Σχεδίου ;
  • τι έκανε έστω με την απόφαση που αυτός και η δημοτική του ομάδα έλαβε ;
  • για ποιο λόγο δεν σταμάτησε το έγκλημα που συντελείται σε βάρος των Δημοτών και του Δήμου Ωρωπού ;

Η Δημοτική Αρχή του κ. Ρούσση διοικώντας με αλαζονεία και  αμετροέπεια, αποδεικνύεται εκτός από ανίκανη να αντιληφθεί τις ανάγκες του αύριο και επικίνδυνη για τον τόπο!
Ζητούμε την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως ήδη έχει κάνει ο Δήμος Κρωπίας, για να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι δημότες Ωρωπού.

Γιασημάκης Γιώργος

Αρμυριώτης Γιώργος

Δέδες Πέτρος

Παπαγιάννης Γιώργος

Ράπτης Σπύρος 

Χατζηιωαννου Αγγελος   

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ “14” ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 29-3-2017

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ-1.pdf 

 ΑΠΟΦΑΣΗ-2.pdf