Η Περιφέρεια Αττικής υποβαθμίζει σημαντικούς άξονες του ΕΣΠΑ

 

του Δημήτρη Σταύρου, Εκπαιδευτικού

Η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας  Αττικής προσπάθησε να οικειοποιηθεί όλα τα έργα που είχε ξεκινήσει η διοίκηση Σγουρού και να τα εμφανίσει ως δικά της. Μέχρι και λεύκωμα για το ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 προλόγισε η Περιφερειάρχης, αν και ανέλαβε την 1-1-2014. Όσα σημαντικά έργα ολοκληρώθηκαν ήταν της προηγούμενης διοίκησης, π.χ. η διάνοιξη της Λεωφόρου Θηβών, η βιοκλιματική ανάπλαση στην Αγία Παρασκευή, το νέο δημοτικό κολυμβητήριο στο Περιστέρι, το νέο κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι σαφές ότι η Αττική υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, καθώς είναι ουραγός στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, όπως είναι σαφές ότι το πρόγραμμα τρέχει σε δύο ταχύτητες. 

Από τη μια πλευρά, υπάρχουν άξονες που είτε λόγω της φύσης των δράσεων είτε λόγω του ότι υποδέχτηκαν έργα «γέφυρα» από το προηγούμενο ΠΕΠ, προχωράνε ομαλά. Η όποια απορροφητικότητα παρουσιάζουν είναι αποτέλεσμα της κεκτημένης ταχύτητας του προηγούμενου προγράμματος. Οφείλεται δηλαδή στα συνεχιζόμενα και τμηματοποιημένα (phased) έργα που είχαν προγραμματιστεί και ξεκινήσει κατά το διάστημα του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και τα οποία συνεχίζονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όμως, υπάρχουν και πολύ κρίσιμοι άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προσέλκυση Επενδύσεων και την προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. Δυστυχώς, η απορροφητικότητα ως προς αυτούς τους άξονες «σέρνεται». Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το ζητούμενο, πόροι για τέτοιες δράσεις άνω των 150 εκ. ευρώ λιμνάζουν. Οι πιο κρίσιμες δηλαδή δράσεις που σχετίζονται με την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και με τις επενδύσεις είναι και οι πιο ατροφικές, πράγμα που πληγώνει την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Αττική.

Δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας υποβαθμίζει συστηματικά τις παραπάνω δράσεις. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η Αττική πρέπει επειγόντως να επιστρέψει στην κανονικότητα !

dstavrou.blogspot.com