Η Φανή Παπαθωμά ενημερώνει για την απαλλαγή των αρδευτικών τελών λόγω των πλημμυρών στο Κωπαιδικό πεδίο

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημέρωση από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά, για την απαλλαγή των αρδευτικών τελών λόγω των πλημμυρών στο Κωπαιδικό πεδίο

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους καλλιεργητές που έχουν πληγεί οι καλλιέργειές τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, ότι με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει δοθεί παράταση της ημερομηνίας λήξης των αρδευτικών τελών μέχρι 31/3/2019  προκειμένου οι πληγέντες να διενεργήσουν όλες τις διαδικασίες για την αποζημίωσή τους από τον ΕΛΓΑ.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, και εφόσον πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ το μέγεθος της καταστροφής, οι καλλιεργητές θα μπορούν να προσέλθουν στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής να απαλλαγούν από  τα αρδευτικά του 2018  ή να συμψηφιστούν σε περίπτωση που ήδη έχουν εξοφληθεί.