Θ. Ρούσσης: Θα ανακληθεί η απόφαση για το ΣΜΑ στο Πολυδένδρι

Τη δέσμευση του ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, το οποίο θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, θα αποφασίσει την ανάκληση της απόφασης για τη δημιουργία ΣΜΑ στο Πολυδένδρι αλλά και ότι από μηδενική βάση θα σχεδιαστεί ξανά το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, έκανε ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θ. Ρούσσης κατά τη συνάντηση που είχε χθες Πέμπτη 23 Μαρτίου με τη συντονιστική επιτροπή Πολυδενδρίου.

Ο κ. Ρούσσης δήλωσε ότι από τη στιγμή που οι κάτοικοι δεν επιθυμούν την εγκατάσταση του ΣΜΑ στην περιοχή Κορακά στο Πολυδένδρι, θα θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να γίνει ανάκληση των αποφάσεων 150/2013 και 329/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού.

Ο Αντιδήμαρχος Καπανδριτίου κ. Δ. Βελτανιώτης ζήτησε να μην υπάρξει ανάκληση αλλά πάγωμα των αποφάσεων, καθώς εκτιμά ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ΣΜΑ στο Δήμο Ωρωπού. Θα αποδεχθεί όμως την όποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Πολυδενδρίου, επεσήμανε ότι είναι κάθετα αντίθετη στη δημιουργία ΣΜΑ στην περιοχή για περιβαλλοντικούς λόγους. Σημείωσε ότι η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη περιοχή λόγο φυσικού κάλλους και κατά συνέπεια δεν μπορεί να υπάρξει καμία τέτοια δραστηριότητα εκεί. Επεσήμανε δε ότι στις 30 Μαίου 2017 εκδικάζεται στο ΣΤΕ η προσφυγή των κατοίκων και άρα θα πρέπει η όποια απόφαση να ληφθεί και αυτή υπόψη.

Η Επιτροπή τόνισε δε ότι εάν ο Δήμος μονομερώς προχωρήσει στη δημιουργία ΣΜΑ και η απόφαση του ΣΤΕ είναι αρνητική τότε υπάρχει ο κίνδυνος καταλογισμού του ποσού για την αγορά του οικοπέδου και το κόστος κατασκευής του ΣΜΑ στο Δήμαρχο.

Όσον αφορά τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. στην περιοχή του παλαιού λατομείου Ντουμάνι, ο κ. Ρούσσης είπε ότι έχει ήδη αποστείλει έγγραφο προς την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για να μην προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασης του περιφερειακού Συμβουλίου 414/2016 καθώς και το ΦΕΚ 4175/23/12/2016, όπου κυρώνεται η σχετική απόφαση.

Ο Δήμαρχος υποστήριξε δε ότι είναι διατεθειμένος από μηδενική βάση να συζητήσει με τους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού ένα νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ενώ η Περιφέρεια δεν έχει απαντήσει, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι υπάρχει έγγραφη απάντηση από τον ΕΔΣΝΑ, η οποία αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά:

“Σε απάντηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 4574/9-3-2017 εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Αττικής και του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου σας, το οποίο αποτελεί ήδη τμήμα αναπόσπαστο του ΠΕΣΔΑ και το οποίο έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας, προβλέπεται δημιουργία Τοπικού ΧΥΤΥ σε χώρο υπό αποκατάσταση Λατομείου της περιοχής σας. Το τοπικό ΧΥΤΥ, όπως προβλέπεται από το Τοπικό σας Σχέδιο θα δέχεται απόβλητα από την Μονάδα Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΜΑΕΚΚ), του Δήμου σας.

Η ανωτέρω πρόβλεψή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων δεν αναιρεί την πιθανή εγκατάσταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, στο εν λόγω λατομείο, κάτι το οποίο δεν έχει καθοριστεί έως και την σύνταξη του παρόντος καθώς αναμένουμε τα αποτελέσματα την μελέτης που προβλέπεται στην απόφαση έγκρισης του ΠΕΣΔΑ (σελίδα 33, αριθμ. 414/2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, ΑΔΑ:ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04), περί «Σχεδιασμού δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)».

Σημειώνουμε δε, ότι για τον τρόπο χρηματοδότησης του εν λόγω τοπικού ΧΥΤΥ δεν είναι αρμόδιος να απαντήσει ο ΕΔΣΝΑ αλλά οι εκάστοτε Υπηρεσίες Διαχείρισης που εκδίδουν τις προσκλήσεις χρηματοδότησης.”

Πάντως η συντονιστική επιτροπή αγώνα Πολυδενδρίου έχει ήδη προχωρήσει σε νομική διαδικασία προστασία,  ώστε να μην δημιουργηθεί Χ.Υ.Τ.Υ. στην περιοχή Ντουμάνι με συγκεκριμένα κριτήρια αποκλεισμού της περιοχής και φαίνεται διατεθειμένη να προσφύγει ακόμη και στο ΣΤΕ για να δικαιωθεί καθώς και αυτή η περιοχή έχει κριθεί προστατευόμενη ως φυσικού κάλλους.

Το σημαντικό είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν τη διάθεση διαλόγου και εύρεσης λύσης, αφού δόθηκαν και οι αμοιβαίες εξηγήσεις για τους λόγους που αναβλήθηκαν οι προηγούμενες δύο συναντήσεις, καθώς ο Δήμαρχος είχε πραγματικά πρόβλημα με την υγεία του.