Κάρτα σίτισης, επιδόματα ενοικίου και ρεύματος συνεχίζονται και το 2016

13.11.2015

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα συνεχίζονται και για το 2016 η κάρτα σίτισης, το επίδομα ενοικίου και το δωρεάν ρεύμα για όσους τα δικαιούνται. Αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη του  Κυβερνητικού Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.), η συνέχιση του Προγράμματος Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης και κατά το 2016. Η συνέχιση του κρίνεται ως «διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα» για την κυβέρνηση,
καθώς στηρίζει επί της ουσίας εκατοντάδες νοικοκυριά που έχουν χτυπηθεί από την οικονομική κρίση.

Επιπροσθέτως αποφασίστηκε  η συγκρότηση διυπουργικής Επιτροπής για την Κοινωνική Οικονομία, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με δράση την αναθεώρηση του σχετικού νομικού πλαισίου. Σκοπός της νέας Επιτροπής είναι η άρση της πολυδιάσπασης που χαρακτηρίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας και η εξειδίκευση όλων των ειδικών περιπτώσεων στη βάση των διεθνών καλών πρακτικών.

Όσον αφοράς στις νομοπαρασκευαστικές εργασίες αναμόρφωσης του ν. 4019/2011, που διέπει τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο, ώστε στη συνέχεια να τεθεί το νέο νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση – και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 να έχει γίνει νόμος του κράτους.

Σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ανατέθηκε στον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, να υποβάλει εντός του Νοεμβρίου ολοκληρωμένη εισήγηση για τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και για την κινητοποίηση νέων περιφερειακών πόρων.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση, με κάθε τρόπο, της αναπτυξιακής διαδικασίας, που θα εξασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας, ‘ώστε να ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία.