Κατά 8% αυξήθηκε ο δείχτης φτώχειας στην χώρα το 2015

26.2.2016

Στα όρια της φτώχειας οδηγούνται οι Έλληνες εξαιτίας της σκληρής οικονομικής λιτότητας που επιβάλουν τα μνημόνια. Ο λογαριασμός είναι βαρύτατος και το μέλλον αβέβαιο για τον πληθυσμό. Η ανέχεια αυξάνεται και τα στοιχεία είναι τραγικά καθώς ο δείκτης σχετικής φτώχειας το 2015 ανέβηκε κατακόρυφα κατά 8%.

Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει το ποσοστό των ατόμων τα οποία ζουν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το κατώφλι φτώχειας και γνώρισε τη μεγαλύτερη επιδείνωση πέρυσι, στα πέντε χρόνια των Μνημονίων.

Σύμφωνα με Τα Νέα, μελέτη που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, επιχειρεί να προσεγγίσει με άλλη ματιά τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν τα πέντε τελευταία χρόνια και οδήγησαν σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ το 2014, έναντι 10,1% το 2009.

Καταγράφει τις επιπτώσεις των μέτρων στους δείκτες φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι περικοπές δαπανών έχουν πιο ήπιες επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με τις αυξήσεις των φόρων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η σχετική φτώχεια αυξήθηκε 8% το 2015 ύστερα από μείωση 7,1% το 2014. Είχαν προηγηθεί μείωση του δείκτη σχετικής φτώχειας 0,4% το 2010, μείωση 2,8% το 2011, μηδενική μεταβολή το 2012 και αύξηση 1,5% το 2013.

Σε όρους διαθέσιμου εισοδήματος, από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται ότι τα μέτρα των δύο πρώτων ετών δηµοσιονοµικής προσαρμογής (2010 και 2011) επέφεραν τη μεγαλύτερη µμείωση στο διαθέσιµο εισόδημα των νοικοκυριών (4,2% και 6,9% αντίστοιχα). Οι αυξήσεις των φόρων εκείνη τη διετία έδωσαν τον τόνο.

Ύστερα από τέσσερα έτη λιτότητας, το 2014 είναι το πρώτο έτος δηµοσιονοµικής χαλάρωσης και το διαθέσιµο εισόδημα των νοικοκυριών αυξάνεται 1,2%. Τα δημοσιονομικά μέτρα του 2015 στη συνέχεια φαίνεται να προκαλούν οριακή µμείωση (0,3%) στο διαθέσιµο εισόδημα, αλλά χωρίς να υπολογίζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης έχουν καταλυτική επίπτωση στους δείκτες φτώχειας.