Καταγγελίες για έλλειψη διαφάνειας και εργασιακές σχέσεις ομηρίας στο Ινστιτούτο «Διόφαντος»

Σύμφωνα με υπόμνημα ομάδας εργαζομένων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και  Εκδόσεων ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, η κατάσταση στο Ινστιτούτο είναι εξόχως προβληματική σε ό,τι  αφορά την διαχείριση των δημοσίων πόρων καθώς και τις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η διεύθυνση του Ινστιτούτου διασπαθίζει χρήματα και μάλιστα χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί στις εν λόγω συναλλαγές. Αντί της διεύθυνσης, υπογράφουν επιτροπές που ορίζονται από τη διεύθυνση και αποτελούνται από  εργαζόμενους, οι οποίοι ουδόλως έχουν παρακολουθήσει την εξέλιξη των εν λόγω έργων. Οπως  καταγγέλλουν υπάλληλοι, αν κάποιος αρνηθεί να υπογράψει, μπαίνει σε μαύρη λίστα και σύντομα  απολύεται.

Σημειώνεται ότι το κονδύλι που διαχειρίζεται ετησίως η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ ξεπερνά  τα 20 εκατομμύρια, τα οποία , κατά δήλωση των εργαζόμενων διανέμονται σταθερά σε  συγκεκριμένους αναδόχους-συνεργάτες. Επιπλέον, ο διευθυντής εκδόσεων και η διευθύντρια  διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών είναι σύζυγοι.

Πρόσφατα με γνωμοδότηση του Γενικού Χημείου του Κράτους αποδεικνύεται ότι οι 2.200 τόνοι  χαρτιού κόστους 2 εκατομμυρίων ευρώ που αγόρασε το ΙΤΥΕ τον Φεβρουάριο 2022 ήταν  ακατάλληλης ποιότητας ( Τμήμα Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων- αριθ πρωτ  30/013/000/914/17-2-2022) Εν τούτοις , το χαρτί δεν επιστράφηκε, ούτε ζητήθηκε μείωση της τιμής του, αντίθετα οι διευθύνοντες απεφάνθησαν ότι η έκθεση του ΓΧΚ ήταν λανθασμένη.

Πρέπει τέλος να γίνει αντιληπτό ότι οι εργαζόμενοι στον Διόφαντο από την ίδρυση του ΙΤΥΕ  (Ν.3966/2011) τελούν υπό καθεστώς επισφάλειας. Προσλαμβάνονται στο ΝΠΙΔ με 3μηνες, 6μηνες  ή 12μηνες συμβάσεις. Παρόλο που έχει ζητηθεί επανειλημμένως από τις κατά καιρούς ηγεσίες του  Υπουργείου Παιδείας να συσταθεί Οργανόγραμμα για το Ινστιτούτο, καμία κυβέρνηση δεν έχει  προχωρήσει σε τακτοποίηση του ζητήματος. Η τελευταία κατατεθείσα πρόταση προς το υπουργείο  σας έγινε στις 30/6/2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η υπουργός: 

Με ποιο τρόπο διασφαλίζετε την σύννομη διαχείριση των δημοσίων πόρων από το εν λόγω  Ινστιτούτο;

Τι σκοπεύετε να κάνετε με την σύσταση οργανογράμματος του ΙΤΥΕ, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν  μόνιμες θέσεις εργασίας και να καθοριστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες του Οργανισμού;

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη

documentonews.gr