Καταιγίδα αποχωρήσεων από το δημόσιο τους επόμενους μήνες

6.6.2016

Προκαλείται ενδεχόμενο κινδύνου δυσλειτουργίας του κράτους

Καταιγίδα αποχωρήσεων από το δημόσιο το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο στα οικονομικά του κράτους λόγω εφάπαξ αλλά και στην ίδια την λειτουργία του, καθώς υπάρχει παράθυρο για συνταξιοδότηση 500 χιλ εργαζομένων πριν το 62 έτος της ηλικίας τους..

Πριν τα 62 χρόνια και χωρίς να χρειαστεί να παραμείνουν στην εργασία μέχρι τα 67 μπορούν να αποχωρήσουν σχεδόν μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Ανάμεσα στους τυχερούς οι γυναίκες που έχουν ασφαλιστεί πριν το 1993 στο ΙΚΑ και είχαν ανήλικο τέκνο το 2012. Ταυτόχρονα ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με 33 έτη το 2012, αλλά και όσοι άντρες ή γυναίκες είχαν ασφάλιση πριν το 1983 και συμπλήρωναν 35 έτη στο ΙΚΑ το 2012.

Παράλληλα, αρκετές είναι ακόμα οι κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη και χωρίς περικοπές, πριν τα 62 έτη.

Δημόσιο:

  • Με 35 έτη και πρόσληψη πριν το 1983
  • Με 37 έτη και πρόσληψη μετά το 1983 (25 έτη ως το 2010)

ΔΕΚΟ-Τράπεζες:

  • Μητέρες με 25 έτη και ανήλικο παιδί ως το 2012

ΙΚΑ

  • Με 10.800 ένσημα και 10.500 ως το 2011
  • Με 11.100 ένσημα (τα 10.500 το 2012)
  • Γυναίκες πριν το 1993 με ανήλικο το 2010 και 5.500 ένσημα
  • Γυναίκες πριν το 1993 με ανήλικο το 2011 και 5.500 ένσημα