Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαρυκό του Δήμου Ωρωπού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26.06.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με Τίτλο Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΡΥΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού.  Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαρυκό του Δήμου Ωρωπού» από και για λογαριασμό του Δήμο Ωρωπού με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα με τη μελέτη, στο ποσό των 1.525.200,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Φορέας εκτέλεσης και Διαχείρισης του έργου έχει οριστεί ο Δήμος Ωρωπού, εφόσον το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με  την τεχνική μελέτη και σύμφωνα με τον Ν. 4412/16,  διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική του παραλαβή.

Ένα μεγάλο έργο ξεκινά η παρούσα Δημοτική Αρχή. Ένα έργο που θα δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα των κάτοικων της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι παλινωδίες και κακές εκτιμήσεις προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, οδήγησαν σε υποβάθμιση και συνεχή προβλήματα την όμορφη περιοχή του πρώην Δήμου Ωρωπίων, καθιστώντας δύσκολη την καθημερινότητα των δημοτών και την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.

Με δυο ακόμα έργα που θα ακολουθήσουν, αυτό του έργου  «Αντιπλημμυρικό Άγιου Κωνσταντίνου, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, και τα  έργα οδοποιίας που θα ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις στην εν λόγω περιοχή, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, θα δοθούν οριστικές λύσεις σε προβλήματα  συνδημοτών μας που χρόνια τους ταλανίζουν. Διασφαλίζοντας τις περιούσιες και τις ιδιοκτησίες των κατοίκων αυτών, η περιοχή μπαίνει σε μια σύγχρονη τροχιά ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας τις αυτονόητες παροχές για τους δημότες της.

Θεμελιώνουμε  και  οικοδομούμε έναν Δήμο εντελώς διαφορετικό από αυτόν παραλάβαμε και  αφήνουμε πίσω μας την μίζερη πραγματικότητα και τις αστοχίες των προηγούμενων διοικήσεων, που μας οδήγησαν στην υποβάθμιση και την απαξίωση. Με σύγχρονα μεγάλα έργα και παρεμβάσεις που αλλάζουν οριστικά την καθημερινότητα των συνδημοτών μας.

Από το Γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού