Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

29.10.2015

Mε τη μορφή του κατεπείγοντος κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα το οποίο θα συζητηθεί στις αρμόδιες Επιτροπές την Παρασκευή και το Σάββατο, προτού εισέλθει στην Ολομέλεια τη Δευτέρα και ψηφιστεί την Τρίτη.

Το νομοσχέδιο φέρει τον βαρύγδουπο τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Επί της ουσίας πρόκειται για συμπληρωματικά μέτρα, καθώς  το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις «προσαρμογές» στο συνταξιοδοτικό, ρυθμίσεις για την ενέργεια και πολλές «λοιπές» διατάξεις.

Ειδικότερα στις φορολογικές διατάξεις αναφέρεται στην αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τα 66 ευρώ στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο των αγροτών. Η αύξηση αυτή ισχύει αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2015 και μέχρι 20/9/2016, διάστημα κατά το οποίο οι αγρότες θα αγοράζουν πανάκριβα το πετρέλαιο για τις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις.

Με το ίδιο νομοσχέδιο μεταφέρονται 4.020 υποθέσεις από 3.500 από το ΣΔΟΕ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υποθέσεις με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον και αφορούν τόσο φορολογικά, όσο και τελωνειακά ζητήματα.

Επίσης, με άλλη διάταξη μεταφέρονται 500 οργανικές θέσεις επίσης από το ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, στις διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος στο κατατεθέν νομοσχέδιο

  1. Βελτιώνεται νομοτεχνικά υφιστάμενη διάταξη που προβλέπει την διατήρηση του μηδενικού επιτοκίου για τους οικονομικά ασθενέστερους μικροοφειλέτες, εφόσον πληρούν αθροιστικά κάποιες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη θα καθορίζεται από την πράξη προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ. (παρ. 4, άρθρο 51)

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο

  1. Αλλάζει προς το ευνοϊκότερο το καθεστώς για ρύθμιση χρεών με άτοκες δόσεις, για οφειλέτες που χρωστούν κάτω από 5.000 ευρώ. Ενώ δηλαδή πριν, για να είναι άτοκες οι δόσεις, ίσχυε περιουσιακό κριτήριο να μην ξεπερνά η περιουσία του οφειλέτη τις 150.000 ευρώ βάσει του Ε9, πλέον αυτό αλλάζει και με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε (άρθρο 51) η αξία των ακινήτων εξετάζεται όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.

 Συγκεκριμένα, η προηγούμενη ρύθμιση έλεγε πως όσοι χρωστούν έως 5.000 ευρώ δικαιούνται άτοκες δόσεις, εφόσον η ακίνητη περιουσία τους -όπως προκύπτει από την δήλωση Ε9- δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ συνολικά, περιλαμβάνοντας έτσι και τα εκτός σχεδίου χωράφια. Αντιθέτως, με τη νέα διατύπωση, εξετάζεται αν ξεπερνά τις 150.000 «η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και η οποία προκύπτει από την τελευταία δήλωση -πράξη προσδιορισμού του φόρου», όπου εκεί υπολογίζονται μόνον τα κτίσματα και τα εντός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα.

  1. Αποσαφηνίζεται ότι η αναπροσαρμογή του συντελεστή ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από 66 ευρώ σε 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ισχύει για την περίοδο από 1/10/2015 έως 30/09/2016.
  2. Προβλέπεται η μεταφορά 500 οργανικών θέσεων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ. Και αυξάνεται από 3.500 σε 4.020 ο αριθμός των υποθέσεων φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος που μεταφέρονται από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.

 Ευνοϊκό καθεστώς για ΟΜΜΑ

Σε διατάξεις του νομοσχεδίου παρατείνεται μέχρι και 31/1/2016 το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τον Οργανισμό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ). Συγκεκριμένα:

Ο ΟΜΜΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όπου αυτές είναι απαιτητές

Απαγορεύεται κάθε είδους συμψηφισμός χρεών και απαιτήσεων του ΟΜΜΑ αν αυτό αποβαίνει σε βάρος ων οικονομικών του Οργανισμού

Δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν,δ, 356 /1974 για χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου

Επίσης με άλλη παράγραφο παρατείνεται η θητεία του ΔΣ του ΟΜΜΑ που είχε λήξει στις 24/4/2014 και παρατάθηκε δύο φορές με νόμο μέχρι τις 30/4/2015 και στην συνέχεια μέχρι και 30/8/2015 .

 Παραχώρηση έκτασης Κερατσινίου Δραπετσώνας

Με άλλη διάταξη τα κατοχυρώνεται η παραλιακή ζώνη Κερατσινίου Δραπετσώνας η οποία γειτνιάζει με το λιμάνι του Πειραιά, ως ζώνη αστικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η παραχώρηση της περιοχής για χρήσης βιομηχανίας βιοτεχνίας υπηρεσιών μεταποίησης πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης τουρισμού και αναψυχής

 Προβλέπεται επίσης σε αδόμητες περιοχές η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και εκτεταμένου χώρου κοινόχρηστου πρασίνου .

 Προβλέπεται επίσης η προστασία και ανάδειξη βιομηχανικών και πολιτιστικών μνημείων.